Світоглядні та етико-правові засади медіації в Китаї

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Гірник, Андрій
Резаненко, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто правові основи і особливості діяльності суб’посередництва ("народних посередників", членів "народних урядів", арбітрів, суддів) у Китаї, пов’язані з світоглядними і моральними принципами традиційної китайської культури.
Description
It is about the legal grounds and especially the activity of mediation (the "people’s mediators", members of the "people’s government", arbitrators, judges) in China in connection with the philosophical, moral and ethical principles of traditional Chinese culture.
Keywords
медіація, конфуціянські норми, конфлікт, народні погоджувальні комісії, арбітраж, досудова медіація, судова медіація, стаття, mediation, Confucian norms, conflict, people conciliation commission, arbitration, pre-trial mediation, trial mediation
Citation
Гірник А. М. Світоглядні та етико-правові засади медіації в Китаї / Гірник А. М., Резаненко В. Ф. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 27-32.