О повышении уровня адекватности результатов оценивания учебных проектов на основе параметрической релаксации метода парных сравнений

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Олецкий, Алексей
Махно, М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статья посвящена экспериментальному исследованию и развитию подходов к автоматизации оценивания учебных проектов на основе процедур комбинирования параметризированного метода парных сравнений и нечеткой логики с учетом того, что вопрос о возможности и целесообразности применения методики парных сравнений для оценивания результатов работы в рамках учебного процесса в настоящее время изучен недостаточно. Предложены подходы для более глубокого анализа и сравнения вариантов (проектов) со слабым уровнем предпочтения.
Розглянуто проблему оцінювання учбових проектів студентів під час навчальною процесу Пропонуються евристична методика побудови автоматизованих систем алгоритмічного оцінювання, шо базується на нечіткому оцінюванні об’єктів та на попарних порівняннях між ними. Для підвищення адекватності та природності оцінок пропонується підхід. шо грунтується на введенні релаксаційного параметра Це дозволяє зменшити розкид між максимальними та мінімальними оцінками в порівнянні зі стандартною шкалою Сааті. Для оцінки найкращого варіанта застосовано один із методів нечіткого прийняття рішень, а саме метод центра тяжіння композиції "максимум-мінімум"; оцінки інших варіантів отримуються відповідним нормуванням. Крім того, пропонується алгоритм оцінювання для нетранзитивних відношень переваг, що базується на виділені сильно зв'язних компонент та попарних порівняннях між ними; при цьому для кожної підзадачі релаксаційні параметри слід підбирати окремо. Таким чином, пропонується комбінована методика оцінки альтернатив, яка залежить від таких параметрів, як релаксаційні параметри для матриць попарних порівнянь в межах окремих сильно зв’язних компонент; релаксаційний параметр для матриці попарних порівнянь між сильно зв’язними компонентами; нечітка функція належності, шо задає якість найкращого варіанта.
A problem of automated assessing of students' study projects is regarded. A heuristic algorithm based on fuzzy estimating of projects and on pairwise comparisons among them is proposed. For improving adequacy and naturalness of grades, an approach based on introducing a parameter named relaxation parameter was suggested in the paper. This enables to reduce the spread between maximum and minimum values of projects in comparison with the one in the standard scale suggested by T. Saati. Reasonable values of this parameter were selected expen mentally. For estimating the best alternative, a center of mass of a fuzzy max-min composition should be calculated. An estimation algorithm for a case of non-transitive preferences based on getting strongly connected components and on pairwise comparisons between them is also suggested. In this case, relaxation parameters should be chosen separately for each subtask. So the combined technique of evaluating alternatives proposed in the paper depends of the following parameters: relaxation parameters for pairwise comparisons matrices within each strongly connected components; relaxation parameter for pairwise comparisons matrices among strongly connected components; membership function for describing the best alternative.
Description
Keywords
попарные сравнения, транзитивные шкалы, ранжирование альтернатив, нечеткое оценивание, учебные проекты, статья, попарні порівняння, транзитивні шкали, ранжування альтернатив, нечітке оцінювання, навчальні проекти, pairwise comparisons, transitive scales, ranking of alternatives, ranking of alternatives, fuzzy evaluation, study projects
Citation
Олецкий А. В. О повышении уровня адекватности результатов оценивания учебных проектов на основе параметрической релаксации метода парных сравнений / А. В. Олецкий, М. Ф. Махно // Проблемы управления и информатики. - 2021. - № 1. - С. 122-133.