Глутатіонтрансферазна активність і ДНК-аддукти в плаценті людини в умовах несприятливого довкілля

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Теплюк, Н.
Сазонова, Л.
Мельник, А.
Діві, Р.
Пуар'є, М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У радіаційно та хімічно забруднених районах проведено дослідження глутатіонтрансферазної активності цитозолю та вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) в ДНК із плаценти людини. Показано, що чим більше забруднення в регіоні радіоактивними або хімічними речовинами, тим більшою мірою знижена глутатіонтрансферазна активність в плаценті і підвищена кількість ПАВ-аддуктів в ДНК.
Description
In radiation and chemical contaminated regions were held experiments on glutathionetransferase activity of cytosol and on content of poly-cyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in the DNA of the human placenta. Showed, that if there are higher contamination by radioactive or chemical substances in the region, then to a greater extent reduced glutathionetransferase activity in the human placenta and increased the number of PAH-adduct in the DNA.
Keywords
лутатіонтрансферазна активность, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), плацента
Citation
Глутатіонтрансферазна активність І ДНК-аддукти в плаценті людини в умовах несприятливого довкілля / Н. М. Теплюк, Л. Я. Сазонова, А. Ф. Мельник, Р. Л. Діві, М. С. Пуар'є, М. Ю. Оболенська // Наукові записки НаУКМА : Природничі науки. - 2003. - Т. 22, ч. 3. - C. 379-382.