Засоби референціювання інтенсифікації в мовних картинах світу українців, росіян і поляків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Лучик, Алла
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В статті досліджується засоби референціювання інтенсифікації в мовних картинах світу українців, росіян і поляків
Розвиток антропоцентричного підходу до аналізу мовних систем, зокрема і їхніх одиниць, передовсім пов'язаний з усвідомленням того, що значення, яке відбиває загальні особливості людини, антропоцентричне, більше того, на думку О.Падучевої, воно "етноцентричне, тобто орієнтоване на даний етнос". З цього випливає, що ретельне обстеження семантики мовних одиниць дає підстави для висновків стосовно певних властивостей того чи іншого етносу. Так, аналіз семантичних характеристик одиниць російської мови дозволив А. Вежбицькій висловити, наприклад, такі спостереження: "Росіяни так само емоційні, як і виявляють нахили до крайнощів при вираженні морального захоплення або морального засудження". Якщо це так, то на позначення подібних особливостей світосприймання даного етносу у мові мають існувати відповідні елементи на різних її рівнях, охоплюючи і синтагматику, і парадигматику. При цьому, щоб з'ясувати, що саме росіянам властиве виявляти крайнощі в оцінюванні подій, на наш погляд, варто простежити це на фактах кількох, принаймні споріднених, мов, якими можуть бути російська, українська і польська.
Description
Keywords
засоби референціювання, інтенсифікація, росіяни, поляки, українці, прислівникові еквіваленти, семантика, стаття
Citation
Лучик А. А. Засоби референціювання інтенсифікації в мовних картинах світу українців, росіян і поляків / Алла Лучик // Мовна картина світу слов'ян і культура: матеріали міжнар. наук. конф., (Люблін, 5-7 листоп. 2010 р.) / гол. ред. О. Тищенко; Катол. Люблін. ун-т Іоанна Павла ІІ, Ін-т слов'ян. філології, Рівнен. ін-т слов'янознавства, Рос. центр культури Рівнен. обл. - Люблін; Рівне: [О. М. Зень], 2010. - Т. 1. - С. 64-66.