Українські "маланкарі" - східна гілка карпато-балканської карнавальної традиції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Курочкін, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Author proves the fruitfulness of comparative Carpathian-Balcan Studies on the problem of reconstruction of Slavic and other Southeastern people's cultural heritage. From this very point of view the Ukrainian new-year custom "Malanka" is analyzed, as well as and its invariant structure and archaic scenario.
Автор обстоює перспективність порівняльних карпато-балканських студій у розв'язанні проблем реконструкції духовної культури слов'ян та інших народів Південно-Східної Європи. Під цим кутом зору розглядається український новорічний обряд "Маланка ", аналізується його інваріантна структура й архаїчний сценарій.
Description
Keywords
карпато-балканська студія, духовна культура, Південно-Східної Європа, обряд "Маланка"
Citation
Курочкін О. В. Українські "маланкарі" - східна гілка карпато-балканської карнавальної традиції / О. В. Курочкін // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18 : Теорія та історія культури. - С. 70-76.