Етнокраєвиди в поезії Тараса Шевченка

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Масенко, Лариса
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Британський дослідник феномену націоналізму Ентоні Д. Сміт у праці "Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка" наголошує на провідній ролі європейських романтиків в історичних процесах самовизначення національних спільнот, окреслення етнічних територій та плекання любові до місцевих краєвидів. "Починаючи від XVIII ст., - зазначає Е. Сміт, - територіалізація спогадів і плекання колективної любові до національних краєвидів набули більшого самоусвідомлення та поширеності. Великою мірою це стало наслідком характерного для романтизму культу природи і доречного впливу емоцій на її лоні, як- от у випадку дедалі більшого зачарування Альпами. Романтики обернули територію в поетичні краєвиди і зробили її головним компонентом самого уявлення про націю" [5, с. 61]. В означену парадигму європейського культурного процесу цілковито вписується творчість Тараса Шевченка, в якій поетизація природних реалій рідного краю досягла найвищої естетичної довершеності.
Description
Keywords
Тарас Шевченко, дар асоціативної візуалізації, етнокраєвиди, візуалізація простору, образ безкрайнього степу, Дніпро, степ, стаття
Citation
Масенко Л. Т. Етнокраєвиди в поезії Тараса Шевченка / Лариса Масенко // Бібліотечка "Дивослова". - 2021. - № 6. - С. 3-7.