Мовна поведінка столичних держслужбовців

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Матвеєва, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дух і Літера
Abstract
Статтю присвячено проблемі аналізу мовної поведінки столичних державних працівників. Матеріалом дослідження стали відеозаписи гарячих ліній за участю представників Київської міської ради. Під час аналізу визначено тенденції використання української й російської мов держслужбовцями у процесі виконання посадових обов'язків, а також виявлено причини, що найчастіше зумовлюють перемикання мовних кодів. На основі проведеного дослідження виокремлено три найпоширеніші типи мовної поведінки державних службовців.
Much research has been devoted to the problem of language behavior. In this study we have focused on the capital and analyzed the language behavior of the civil servants of Kyiv. This article deals with the problem of functioning of the Ukrainian and Russian language in communication of the civil servants. The purpose of this paper is to analyze the language behavior of the civil servants during their work and distinguish the most widespread types of the language behavior.
Description
Keywords
мовна поведінка, мовний код, перемикання мовних кодів, змішування мовних кодів, білінгвізм, диглосія, формальне спілкування, стаття, language behavior, language code, code-switching, code-mixing, bilingualism, diglossia, formal communication
Citation
Матвеєва Н. Мовна поведінка столичних держслужбовців / Наталя Матвеєва // Мова: класичне - модерне - постмодерне : збірник наукових праць / [редкол.: Ожоган В. М. (відп. ред.), Демська О. М., Зернецький П. В., Лучик А. А., Лучик В. В., Масенко Л. Т., Собуцький М. А., Кадочнікова О. П. та ін. ; упоряд.: Ожоган В. М., Сігов К. Б.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : Дух і літера, 2019. - Вип. 5. - С. 39-51.
Collections