Моделювання інноваційної активності українських промислових підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Lukianenko, Iryna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This paper aims to evaluate the effect of innovation on the efficiency of the activity of the Ukrainian industrial enterprises. The research is focus not only on the estimation of the most important determinant of the innovation but also of the detection of the Ukrainian firms with higher probability to success. Using generalized Tobit model, it was found that exporters andfirms with larger profits and wages are more likely both to innovate and succeed in innovation. Therefore, efficient firms should be supported by government in the first place. The other finding of the modeling results is that the indirect support measures, such as tax relieves within free economic zones, are found to be inefficient and could not be used as the key instrument of the stimulation of the innovative activity of the Ukrainian enterprises.
У статті досліджуються проблеми впливу інновацій на ефективність діяльності промислових підприємств України. При цьому фокусом дослідження є не тільки визначення та кількісна оцінка основних факторів, що стимулюють запровадження інновацій на підприємствах, але й визначення підприємств з найбільшою імовірністю досягнення успіху. Розрахунки на основі розробленої еконо-метричної Tobit моделі показали, що підприємства-експортери та підприємства з найбільшими прибутками та фондам заробітної плати є одночасно і найбільш успішними в здійсненні інновацій і схильними до інновацій. Такі підприємства мають пріоритет на підтримку держави. Також емпірично було показано, що непрямі методи підтримки діяльності підприємств, наприклад звільнення (або зменшення) від оподаткування у вільних економічних зонах, є неефективними і не можуть використовуватись як інструменти стимулювання інноваційної діяльності українських підприємств.
Description
Keywords
modeling, innovation, industrial enterprises, determinants, financial support, investment, Tobit model, моделювання, інновації, промислові підприємства, чинники, фінансова підтримка, інвестиції, модель Тобіта
Citation
Лук'яненко І. Г. Моделювання інноваційної активності українських промислових підприємств / Лук'яненко І. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 73-80.