Емпірична оцінка функції приватного споживання для України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Лук’яненко, Ірина
Могиляс, Г.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджується динаміка приватного споживання для України на основі розробленої авторегресивної моделі, теоретичним підґрунтям якої є гіпотеза життєвого циклу — постійного доходу (LC-PIH) у двох її версіях: комбінація LC-PIH з теорією раціональних очікувань та модифікація даної гіпотези, запропонована Грегорі Менк'ю та Джоном Кемпбеллом. Розрахунки, основані на реальних для України даних, підтверджують правильність гіпотези про існування частки споживачів з активним позичковим обмеженням і свідчать про те, що обсяг поточного споживання лише 28 % українських споживачів відповідає їхнім офіційним поточним доходам. Також запропоновано модель приватного реального споживання, яка дає змогу прогнозувати обсяги споживання надалі.
Description
The authors examine the dynamics of real private aggregate consumption in Ukraine by means of constructing an autoregressive model based on theoretical foundation of life cycle —permanent income hypothesis (LC-PIH) in two its modifications: a combination of LC-PIH with the theory of rational expectations and alteration of LCPIH proposed by N. G. Mankiw and J. Campbell. The results show that 27-28 % of all private consumers in Ukraine select the level of their expenditures on durables and non-durables in accordance with their official disposable income, which confirms the assumptions made by J. Campbell and N. G. Mankiw. A model in the adaptive expectations framework is proposed for the explanation of the real private consumption dynamics in Ukraine.
Keywords
приватне споживання, авторегресивна модель, Україна, позичкове обмеження
Citation
Лук'яненко Ірина Григорівна. Емпірична оцінка функції приватного споживання для України / І. Г. Лук'яненко, Г. Є. Могиляс // Наукові записки НаУКМА. - 2003. - Т. 21 : Економічні науки. - С. 3-10.