Методика функціонування системи грошово-кредитних потоків корпоратизованого суб’єкта фінансового сектору економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Македон, В’ячеслав
Корнєєв, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено питанню вдосконалення методичного апарату забезпечення ефективного функціонування грошово-кредитних потоків у системі корпоратизованого суб’єкта фінансового сектору економіки. Визначено, що концепція грошово-кредитних потоків має ознаки логістичної системи: наявність потокового процесу і певної системної цілісності, що дає змогу розглядати грошово-кредитні потоки як складну взаємопов’язану систему. Доведено, що вдосконалення системи грошово-кредитних потоків забезпечує оптимізацію податкових платежів у системі господарської діяльності корпоратизованої структури та дозволяє розробляти моделі перспективного для суб’єкта фінансового сектору з урахуванням податкових платежів.
Description
The article is devoted to the questions of methodical technique improvement and effective money-andcredit streams functioning ensuring in the system of corporate financial sector entities of economics. It has been determined that money-and-credit streams conception has logistic system elements: stream process presence and definite system integrity which allows to consider money-and-credit streams as a complex interrelated system. It has also been proved that money-and-credit streams system improvement provides tax payment optimisation in economical activity system of corporate structure and allows to develop perspective models for financial sector entities with the tax payment consideration.
Keywords
суб’єкт фінансового сектору економіки, фінансова система, інтеграційний процес, корпоративна структура, грошово-кредитний потік, податкове навантаження, стаття, financial sector entities of economics, financial system, integration process, corporate structure, money-and-credit stream, tax obligation
Citation
Македон В. В. Методика функціонування системи грошово-кредитних потоків корпоратизованого суб’єкта фінансового сектору економіки / Македон В. В., Корнєєв М. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 172 : Економічні науки. - С. 65-69.