Місце Чужого в нашому досвіді (феноменологічна перспектива Б. Вальденфельса)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Рябенко, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Теорія чужості у політичному та соціальному аспектах почала активно обговорюватися лише з XIX століття авторами класичних соціологічних, психологічних та політологічних робіт. У філософському дискурсі проблема "Чужого" актуалізувалася відносно нещодавно, а чільне місце у її дослідженні посідає феноменологія.
Description
Keywords
феноменологічна перспектива, Б. Вальденфельс, теорія чужості, тези конференції
Citation
Рябенко О. Місце Чужого в нашому досвіді (феноменологічна перспектива Б. Вальденфельса) / Рябенко Олена // Досвід та його інтерпретації : тези дев'ятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції "Філософія: нове покоління" / упоряд.: Саковська А. Ю., Богачов М. А. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". - Київ : НаУКМА, 2014. - С. 35-37.