Національна екомережа України: концепція та сценарії втілення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Мовчан, Я.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Однією з найпродуктивніших ідей сучасної екології є ідея екомережі. Вона є інтегральною в організації збереження біо- та ландшафтного різноманіття, з одного боку, і перспективою невиснажливого природокористування — з другого. Загальною тенденцією в підході до екомережі є намагання створити універсальну соціоприродну структуру, яка б розв'язувала не тільки проблеми збереження тварин, рослин, грибів та середовищ їхнього існування, а й постійно надавала населенню соціальну та економічну користь і, поліпшуючи умови його існування, тим самим закладала підвалини еколого-збалансованого розвитку території, як одного з його базових елементів. Розглядаються аспекти і проблемні моменти практичного впровадження ідеї екомережі.
Description
Keywords
національна екомережа, Україна, ландшафтне різноманіття
Citation
Мовчан Я. І. Національна екомережа України: концепція та сценарії втілення / Я. І. Мовчан // Наукові записки НаУКМА : Спеціальний випуск. - 2001. - Т. 19, ч. 2. - C.411-414.