Кінетика та механізм хемосорбції сірки (IV) оксиду водними розчинами натрію тіосульфату

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Знак, З.
Яворський, В.
Курилець, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Наведено результати дослідження взаємодії SO2 із водним розчином натрію тіосульфату, визначено головні кінетичні параметри цього процесу. Запропоновано ймовірний механізм такої взаємодії, згідно з яким утворення елементної сірки відбувається через стадію утворення політіонат-йонів.
Description
The results of investigation interaction SO2 with aqueous solution of sodium thiosulphat is adduced, the main kinetic parameters of this process are determined. The interquartile mechanism of this process is offered, pursuant to which one, the formation of element sulphur descends through a mode of formation of polythionate-ions.
Keywords
SO2, розчин натрію тіосульфату, політіонат-йони
Citation
Знак З. О. Кінетика та механізм хемосорбції сірки (IV) оксиду водними розчинами натрію тіосульфату / З. О. Знак, В. Т. Яворський, О. Г. Курилець. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 66 : Хімічні науки і технології. - С. 66-71.