Метафізичне уявлення про аналогію: спроба уточнення понять

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Котусенко, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті здійснено аналіз поняття аналогії β метафізиці томізму, передусім з огляду на важливість теорії аналогії буття для побудови метафізичних відношень. Особливу увагу звернено на виокремлення властивого розуміння поняття аналогії з невластивих, які виникають внаслідок неправильного розуміння відносин між арістотелівським та томістичним вживанням терміна "аналогія". З цією метою особливе місце в статті посідає огляд переходу відповідних арістотелівських уявлень до творів Томи Аквінського, як у галузі метафізики, так і в логіко-гносеологічній площині.
The article represents the analysis of the notion of analogy in Thomistic metaphysics, especially from the point of view of importance of the theory of analogicity of being for constructing metaphysical relations. A special attention is paid to the distinguishing the correct understanding of the notion of analogy from the wrong ones, which appear because of the misunderstanding of relations between Aristotelian and Thomistic usage of the term "analogy". Due to this reason the large part of the article is devoted to the overview of the transition of the corresponding Aristotelian concepts to the works of Thomas Aquinas, both in the domain of metaphysics and in epistemology.
Description
Keywords
філософія, метафізика, томізм, буття, аналогія, Арістотель, стаття
Citation
Котусенко В. В. Метафізичне уявлення про аналогію: спроба уточнення понять / Котусенко В. В. // Маґістеріум. Вип. 9. Історико-філософські студії / редкол.: Горський В. С. (голова) та ін. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - 2002. - Вип. 9. - С. 79-88.