"Кінець прекрасної епохи", або час зміни "картинки"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Сватко, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті на підставі аналізу онтології Світу Людини як «земного раю» та його кризових чинників визначається сучасна перехідна «картина світу». In the article, based on the phenomenological description of ontology of the Human World as an “earthly paradise”, and the crisis-making factors thereof, a contemporary transitional “world view” is defined.
Description
Keywords
Світ Людини, земний рай, людська особистість, ліберальний, глобалізований, ігровий, криза, мігрант, права людини, людина-кіборг, ринок, суспільства знання, віртуальний, креативний клас, публічність, обиватель, цензура, свобода слова, діалог, конфлікт, комунікація, компетентність, послуги, свобода, історія, анархія, Human World, earthly paradise, human personality, liberal, globalized, game, crisis, migrant, human rights, cyborg-man, market, societies of knowledge, virtual, creative class, publicity, philistine, censorship, freedom of speech, dialog, conflict, communication, competence, services, freedom, history, anarchy
Citation
Сватко Ю. І. "Кінець прекрасної епохи", або час зміни "картинки" / Cватко Ю. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. - С. 3-12.