Про особливості комп'ютерного дискурсу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Федорів, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Комп 'ютерне спілкування стає дедалі поширенішим видом комунікації, тоді як типи і жанри комп 'ю- терного дискурсу висвітлені в лінгвістичній літературі недостатньо. Крім того, комп 'ютерне спілкування в україномовному середовищі як предмет лінгвістичного вивчення ще не піддавалося детальному аналізу. Тому цю працю присвячено розгляду комп 'ютерного дискурсу, який трактується як комунікативна подія, здійснювана за допомогою чи пов 'язана з роботою комп 'ютера. Показано, що специфіка комп 'ютерного дискурсу полягає у вибірковому комбінуванні ознак, характерних для інших видів і форм спілкування; для комп 'ютерного дискурсу характерне домінування англомовних лексичних основ; комп 'ютерний жаргон у своєму функціонуванні й особливо словотворі підкоряється законам української мови.
Description
Keywords
Комп'ютерне спілкування, вид комунікації, комп'ютерний дискурс, лінгвістична література, україномовне середовище, українська мова, англомовні лексичні основи, комп 'ютерний жаргон, computer discourse, the linguistic literature
Citation
Федорів М. Л. Про особливості комп'ютерного дискурсу / М.Л. Федорів // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Том 22, ч. 1 : Гуманітарні науки / [ред. кол. : В.С. Брюховецький, М.Т. Брик, Н.Г. Антонюк ... та ін. ; упоряд. М.Т. Брик, Н.Г. Антонюк]. - К. : КМ Академія, 2003. - C. 32-42.