Концептуально-методологічні особливості вимірювання передання цінностей від батьків до дітей

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Хутка, Світлана
Ковалевська, Ю.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Виконаний огляд сучасних досліджень передання цінностей між батьками та дітьми дозволив, у першому наближенні, виділити – у відповідності до того, наскільки повно діти реплікують цінності своїх батьків, і які процеси (внутрішньосімейні, мікро- та макросоціальні) сприяють (ре-)трансляції цінностей, такі три групи відповідних студій: дослідження передання культурних цінностей; дослідження передання цінностей, сформованих під впливом структурно-стратифікаційної позиції індивідів; дослідження, які вимірюють ретрансляцію особистих, одиничних, специфічних цінностей (наприклад, релігійності, політичних вподобань, моральних устоїв тощо).
Description
Review of contemporary studies in area of parents-children values’ retranslation is presented. Three groups of relevant research are differentiated by the criteria of completnessness of parental values replication y children and with respect to the processes (intrafamily, micro- and macro-social) that support it. The first group of studies describes retranslation of cultural values. The second one examines retranslation of values that were formed with respect to effects of social stratification positions of individuals. The third one is focused on measurement of retranslation of specific individual values (like religiousity, political preferences, moral norms etc.).
Keywords
ціннісні орієнтації, передання цінностей між батьками та дітьми, вимірювання ретрансляції цінностей, стаття, values orientations, transmission of values between parents and children, measurement of values’ retranslation
Citation
Хутка С. В. Концептуально-методологічні особливості вимірювання передання цінностей від батьків до дітей [електронний ресурс] / Хутка С. В., Ковалевська Ю. А. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 161 : Соціологічні науки. - С. 28-40.