Вплив суфану при сублінгвальному введенні на кардіогемодинаміку кролів у нормі та при гемічній гіпоксії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Чекман, І.
Французова, С.
Горчакова, Н.
Антоненко, Л.
Ткаченко, О.
Олійник, С.
Ніженковська, І.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Порівнювали вплив нового неглікозидного кардіотоніка з кардіопротекторними властивостями суфану при сублінгвальному та внутрішньовенному введенні в дозі 50мг/кг на кардіогемодина-міку інтактних кролів та кролів з гемічною гіпоксією. Встановлено, що в обох випадках препарат викликає помірну активацію скорочувальної активності міокарду як у інтактних кролів, так і з гемічною гіпоксією. В умовах гемічної гіпоксії суфан покращує показники гемодинаміки, не порушує ритму серцевих скорочень, вибірково поліпшує розслаблення міокардіальних волокон. Зіставлення дії суфану при внутрішньовенному та сублінгвальному введеннях свідчить про ідентичність ефекту як за силою прояву, так за часом виникнення. Отримані дані доводять перспективність суб-лінгвального застосування суфану для корекції кардіогемодинамічних порушень при гіпоксичних станах.
The influence of new non-glycoside cardiotonic drug suphan with cardioprotective properties suphan at intravenous and sublingual ways of using (50 mg/kg) on cardiohaemodynamics in normal rabbits and rabbits with haematic hypoxy was studied. It was established that in both ways of introduction suphan made in normal rabbits and in rabbits with haematic hypoxy some activation of contractive function of myocardium. In hypoxic condition suphan made haemodynamics parameters better, made no disturbances of heart contraction rhytmes. The action of suphan is so long. The action of suphan at intravenous and sublingual using is equal. The received datas ta lk s a b o u t p e rsp e c tiv ity o f su p h an su b lin g u al using fo r c o rre c tio n o f cardiohaemodynamics disturbances at hypoxic conditions.
Description
Keywords
Вплив суфану, Сублінгвінальне введення, гемічна гіпоксія, досліди на кролях
Citation
Вплив суфану при сублінгвальному введенні на кардіогемо-динаміку кролів у нормі та при гемічній гіпоксії / І. С. Чекман, С. Б. Французова, Н. О. Горчакова, Л. І. Антоненко, О. П. Ткаченко, С. А. Олійник, І. В. Ніженковська // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18 : Біологія та екологія. - С. 87-90.