Синхронізація пам'яток західного та східного ареалів трипільської культури басейнів Південного Бугу і Дніпра

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Шумова, Валентина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Аналіз керамічних комплексів та антропоморфної пластики висвітлює проблеми генезису, локалізації та синхронізації пам'яток Кукутень-Трипільської культурно-історичної спільності Побужжя та Подніпров'я. Звертається увага на особливості і тенденції розвитку антропоморфної пластики пам'яток західної та східної генетичних ліній розвитку Трипілля в окреслених культурно-історичних ареалах.
The ceramics and anthropology plastics complexes analysis shows the problems of genesis, localization and synchronization of Kukuten-Trypillian historic-culture communities in Bug and Dnieper territories. The attention is turned towards peculiarities and development tendencies in western and eastern genetic lines of anthropomorphic plastics of Trypillia in these historic-cultural areas.
Description
Keywords
археологія, Трипілля, трипільська культура, антропоморфна пластика, кераміка, стаття
Citation
Шумова В. О. Синхронізація пам'яток західного та східного ареалів трипільської культури басейнів Південного Бугу і Дніпра / В. О. Шумова // Маґістеріум. Вип. 11. Археологічні студії / редкол.: Залізняк Л. Л. (голова) та ін. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : КМ Академія, 2003. - Вип. 11. - С. 18-24.