Хронотоп земного раю у книжній культурі Київської Русі XI-пер. пол. XIII ст.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2001
Authors
Завгородній, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article deals with the peculiarities of Time and Space perception in the medieval Kievan Rus from the llth to the early 13th century. The author makes a point that Paradise was the most considerable sacred centre (the ideal place) in the consciousness of the then Russian scribes.
У запропонованій статті автор розглядає особливість просторово-часових уявлень книжної культури Київської Русі XI — перш. пол. XIII cm. Ha підставі аналізу тогочасних текстів робиться висновок про сприйняття земного раю давньоруськими книжниками як найбільш значимого сакрального топосу зі щільним містичним змістом.
Description
Keywords
хронотоп, земний рай, книжна культура, Київська Русь XI-пер. пол. XIII ст., image, paradise, manuscript-culture, kievan rus
Citation
Завгородній Ю. Ю. Хронотоп земного раю у книхній культурі Київської Русі XI-пер. пол. XIII ст. / Ю.Ю. Завгородній. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2001. // Наукові записки НаУКМА, Т. 19 (2001): Спеціальний випуск, Ч. 1. - с. 66-69.