Оцінки економічного зростання в перехідних економіках

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Греченкова, Олена
Головень, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Автори статті намагаються емпірично оцінити показники економічного зростання в перехідних економіках, використовуючи панельні дані. Середній індекс різних компонентів реформ виявився значущим для різних специфікацій, тоді як окремі компоненти реформ значущими не виявилися, підтверджуючи ідею щодо необхідності комплексності реформ. Хоча цінова лібералізація через свою короткостроковість негативно вплинула на ВВП, а отже, на економічне зростання, лібералізація зовнішньоекономічної активності, виражена як частка експорту в ВВП, має позитивний ефект.
The paper presents our attempts to make empirical estimations of the growth determinants in transition economies using longitudual data. The average index of different reform components showed strong significants for different specifications, while reform components taken separately fail to be significant confirming idea ofrefom's complementarity. While price liberalization due to its short-term distortionary effect shows negative impact on GDP level, the liberalization of foreign economic activity proxied as share of exports in GDP shows significantly positive effect.
Description
Keywords
економіка, економічне зростання, перехідна економіка, реформи, ВВП, стаття
Citation
Греченкова О. В. Оцінки економічного зростання в перехідних економіках / О. В. Греченкова, В. П. Головень. // Маґістеріум. Вип. 14. Економічні студії / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - 2004. - С. 41-45.