Аспірантський дослідницький семінар: силабус курсу для здобувачів PhD НаУКМА 

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Івахненков, Сергій
Лук'яненко, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Аспірантський дослідницький семінар спрямований на розвиток навичок проведення самостійних наукових досліджень, вміння чітко визначати актуальність, мету та завдання дослідження, розвиток презентаційних навичок. Даний курс передбачає створення для аспірантів сприятливого фахового середовища для формування структури власного дослідження, визначення найбільш прийнятних методів його проведення та опрацювання ключової літератури за напрямом. Курс спрямовано на обговорення останніх досягнень українських та західних вчених за обраними слухачами темами наукових досліджень. Курс побудовано в формі наукових дискусій, де модератором виступає керівник семінару. Обговорюються також актуальні проблеми української та світової економіки, фінансів, банківської справи та страхування, застосування сучасних економіко-математичних методів та моделей в наукових дослідженнях за участю залучених відомих західних та українських вчених, визнаних фахівців-практиків та державних діячів. Протягом курсу слухачі мають змогу отримати консультації від спеціалістів щодо методологічних та концептуальних засад дослідження, налагодити комунікацію з колегами, осягнути засади проведення наукового дослідження в галузі фінансів. Курс передбачає також розвиток у аспірантів навичок стислого аргументованого викладу наукових ідей та досягнутих результатів, вміння робити висновки та презентувати публічно наукові здобутки. Курс інтерактивний, орієнтований на індивідуальні наукові інтереси кожного аспіранта (студентоцентрований підхід).
Description
Keywords
наукове дослідження, аспірантура, представлення результатів дослідження, навчальний силабус
Citation