Особливості методів активізації навчання в Києво-Могилянській академії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Черепніна, Т.
Кашіна, Д.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Викладачі Академії добре знали і враховували в своїй роботі індивідуальні здібності студентів. На цій підставі складали розрядні списки і здійснювали розподіл. Все це спонукало студентів до активної навчальної і позакласної роботи, надто ж повязано з майбутньою професійною діяльністю. Педагоги широко й оригінально використовували у навчанні вельми різноманітні методи активізації впродовж усього періоду існування КМА — одного з найвідоміших навчальних закладів Європи, гордості української культури.
Academy Teachers well knew and took account in its work individual students abilities. On that ground composed the grade lists and realized distribution. All that set off the students to active sparring and extracurricular work, extremely associated with future professional activity. The Teachers widely and originally used in teaching various activization methods during all the period of the Academy existence as one of most famous sparring Europe establishments, a pride of Ukrainian culture.
Description
Keywords
Києво-Могилянська академія, індивідуальні здібності, студентство, позакласна робота
Citation
Черепніна Т. М., Кашіна Д. Особливості методів активізації навчання в Києво-Могилянській академії / Т. М. Черепніна, Д. Кашіна // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18 : Iсторичні науки. - С. 30-35.