Cognitive maps of discourses of British conservative and Australian liberal political manifestos

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Zernetsky, Pavlo
Kucherova, Olena
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The research endeavors to study and determine the influence of cognitive maps on production of political manifestos discourse. The research has been conducted in the framework of Sociocognitive Discourse Studies. The results show that discourse cognitive structure of British Conservative Party and Australian Liberal Party manifestos is characterized by different sets of cognitive maps on the level of communicative strategies and somewhat similar sets of cognitive schemas on the level of communicative tactics. Applying the method of interpropositional semantic analysis, the communicative strategy and communicative tactic of comparison was identified in Australian Liberal Party manifesto. Despite the close affinity between political discourses of the UK and Australia, there are significant differences in patterns of information organization in online manifestos of the ruling parties to engage the community and enhance persuasion.
Постановка проблеми. Когнітивні мапи (КМ) – це дискурсивна когнітивно-орієнтована форма реалізації панівних і повторюваних комунікативних стратегій у дискурсі. Когнітивна схема (КС) – це дискурсивна когнітивно-орієнтована форма реалізації панівних і повторюваних тактик у дискурсі. Мета статті. Метою дослідження є аналіз та порівняння використання КМ і КС в онлайн-маніфестах британської консервативної та австралійської ліберальної політичних партій станом на вересень 2021 р. Методи дослідження. Дослідження було проведено в рамках соціокогнітивного дискурс-аналізу. Для опису комунікативної стратегії і комунікативної тактики порівняння було застосовано метод міжпропозиційних семантичних відношень. Основні результати дослідження. Дискурсивна когнітивна структура досліджуваних маніфестів характеризується різним набором КМ на рівні комунікативних стратегій і дещо схожим набором КС на рівні комунікативних тактик. У маніфесті британської консервативної партії використано такі КМ, як причина-наслідок, прогнози на майбутнє, особистість, людський інтерес та емпатія, норми поведінки. Натомість у маніфесті австралійської ліберальної партії використано такі КМ, як порівняння, організація, особистість і прості судження. Зазначимо, що комунікативну стратегію і комунікативну тактику порівняння використано в КМ і КС відповідно в маніфесті австралійської ліберальної партії. Визначено, що досліджувані маніфести відрізняються глобальними темами, серед яких лише три є однакові, а саме: освіта, економіка і здоров’я. Висновки і перспективи. Результати дослідження свідчать, що незважаючи на спорідненість між політичними дискурсами Великої Британії та Австралії існують істотні відмінності в організації інформації в онлайнманіфестах досліджуваних партій для відповідного впливу на електорат.
Description
Keywords
cognitive maps, discourse analysis, information processing, political communication, strategies of discourse production, tactics of discourse production, article, когнітивні мапи, дискурс-аналіз, оброблення інформації, політична комунікація, стратегії побудови дискурсу, тактики побудови дискурсу
Citation
Zernetsky P. Cognitive maps of discourses of British conservative and Australian liberal political manifestos / Pavlo Zernetsky, Olena Kucherova // Мова: класичне - модерне - постмодерне. - 2021. - Вип. 7. - С. 35-49.
Collections