Сценарні макрооцінки післявоєнної відбудови економіки України

dc.contributor.authorСкрипниченко, Марія
dc.contributor.authorКузнєцова, Лідія
dc.contributor.authorБілоцерківець, Олександр
dc.date.accessioned2023-02-26T05:52:47Z
dc.date.available2023-02-26T05:52:47Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ статті окреслено довгострокові тенденції розвитку світової економіки на тлі різкого погіршення умов глобального зростання через тривалість війни в Україні, зростання інфляції та більш жорсткі фінансові умови. Особливе місце відведено головним завданням післявоєнної відбудови економіки України, передусім відходу від довоєнної сировинно-аграрної, імпортозалежної економіки та забезпеченню її відновлення на фундаменті сучасних досягнень науки, високих технологій та нового технологічного укладу, а також відновленню інфраструктури, сучасній реструктуризації за секторами економіки та видами економічної діяльності, що мають стати драйверами відновлення економіки України у найближчій перспективі (це – оборонно-промисловий комплекс, агросектор, будівництво, сектор ІКТ, машинобудування), забезпеченню збереження людського капіталу тощо. Зазначено, що у 2022 р. очікується значне падіння виробництва по всіх видах економічної діяльності, що зберігатиметься до завершення воєнних дій. Найбільшого падіння зазнає будівництво, діяльність якого обмежиться відновленням зруйнованої критичної інфраструктури, та промисловість за видами діяльності, на які припадає левова частина промислового виробництва України (добувна промисловість, металургія, енергетика). Визначено вихідні умови прогнозних оцінок повоєнного відновлення України: залучення інвестицій та досягнення високої норми нагромадження основного капіталу, що забезпечить більш стислі терміни відновлення економіки, а також дотримання помірної інфляції. Розрахунки показали, що досягнення норми валового нагромадження основного капіталу до 30–35% ВВП сприятиме швидкому відновленню економіки України після війни. Показано, що основними чинниками зменшення обсягів експорту товарів у воєнний період є падіння обсягу виробництва та порушення транспортно-логістичних зв'язків. Здійснено оцінку вартісних та фізичних обсягів, а також товарної і географічної структури експорту товарів з України у 2022 р. Оцінено вплив скорочення фізичного обсягу експорту товарів на випуск продукції, створення доданої вартості та оплату праці в Україні. Наведено ризики забезпечення повоєнної відбудови економіки України, основними серед яких слід відзначити продовження воєнної агресії РФ після 2023 р. та ескалацію воєнних дій на території України з посиленням впливу руйнівних шоків глобальної рецесії на внутрішні економічні процеси.uk_UA
dc.description.abstractThe article outlines the long-term trends in the development of the world economy against the background of the sharp deterioration in the conditions of global growth, primarily due to the ongoing war in Ukraine, persisting inflation and tightening financial conditions. A special place is given to the main task of the post-war reconstruction of Ukraine’s economy, which is the transition from the pre-war commodity-agrarian, and import-dependent economy and ensuring economic recovery based on modern achievements in science, technology and the new technological order. Completing the task includes the restoration of infrastructure, restructuring the economic sectors and activities that should become drivers for the recovery of Ukraine's economy in the near future (defense-industrial complex, agricultural sector, construction, ICT sector, and mechanical engineering), preservation of human capital, etc. The authors note that in 2022, a significant drop in output in all economic activities is expected, which will persist until the end of hostilities. Construction, whose activities will be limited to the restoration of destroyed critical infrastructure, and industry, which accounted for the lion's share of Ukraine's pre-war industrial production (mining, metallurgy, energy), will experience the biggest decline. The starting conditions of the forecast estimates of Ukraine's post-war recovery are identified, such as investment attraction, a high rate of accumulation of fixed capital to provide a shorter period of economic recovery, and achieving a moderate inflation. Calculations show that attaining the rate of gross accumulation of fixed capital up to 30-35% of GDP would contribute to a rapid recovery of Ukraine's economy after the war. It is shown that the main factors of the decrease in merchandise exports during the war are the drop in output and the erosion of this country’s transport and logistics potential. An assessment is made of the value and physical volumes, as well as the commodity and geographical structure of merchandise exports from Ukraine in 2022. The authors also provide an assessment of the impact of the reduced physical volume of merchandise exports on output, value added and labor wages in Ukraine. The risks of ensuring the post-war recovery of Ukraine's economy are identified, the main of which are the continuation of the military aggression by the Russian Federation after 2023 and the escalation of hostilities on the territory of Ukraine with a strengthening impact of destructive shocks from the global recession on this country’s domestic economic processes.en_US
dc.identifier.citationСкрипниченко М. І. Сценарні макрооцінки післявоєнної відбудови економіки України / Марія Скрипниченко, Лідія Кузнєцова, Олександр Білоцерківець // Економіка і прогнозування. - 2022. - № 3. - C. 48-74. - https://doi.org/10.15407/eip2022.03.048uk_UA
dc.identifier.issn1605-7988
dc.identifier.issn2663-6557
dc.identifier.issn2518-7449
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15407/eip2022.03.048
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24777
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceЕкономіка і прогнозуванняuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectпіслявоєнна відбудова економіки Україниuk_UA
dc.subjectруйнуванняuk_UA
dc.subjectінфраструктураuk_UA
dc.subjectструктурна перебудоваuk_UA
dc.subjectлюдський капіталuk_UA
dc.subjectдрайвери розвиткуuk_UA
dc.subjectінвестиціїuk_UA
dc.subjectнорма валового нагромадження основного капіталуuk_UA
dc.subjectВВПuk_UA
dc.subjectвиди економічної діяльностіuk_UA
dc.subjectінфляціяuk_UA
dc.subjectекспорт товарівuk_UA
dc.subjectсценарні макрооцінкиuk_UA
dc.subjectпрогнози та ризики економічної динамікиuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectpost-war recovery of Ukraine's economyen_US
dc.subjectdestructionen_US
dc.subjectinfrastructureen_US
dc.subjectrestructuringen_US
dc.subjecthuman capitalen_US
dc.subjectdrivers of developmenten_US
dc.subjectdrivers of developmenten_US
dc.subjectdrivers of developmenten_US
dc.subjectinvestmentsen_US
dc.subjectrate of gross fixed capital formationen_US
dc.subjectGDPen_US
dc.subjecteconomic activitiesen_US
dc.subjectinflationen_US
dc.subjectmerchandise exporten_US
dc.subjectscenario based macro estimatesen_US
dc.subjectforecasts and risks of economic dynamicsen_US
dc.titleСценарні макрооцінки післявоєнної відбудови економіки Україниuk_UA
dc.title.alternativeScenario based macro assessments of the post-war recovery of Ukraine's economyen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Stsenarni_makrootsinky_pisliavoiennoi_vidbudovy_ekonomiky_Ukrainy.pdf
Size:
1.15 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: