Практики мистецтва у структурі естетичного досвіду (на прикаді театру)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Олексюк, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
"Бувальщині взагалі властиво перевершувати думку", - пише Жак Рансьєр, згадуючи Платонівське порівняння простої розповіді свідка, що передає його індивідуальний досвід, та міметичної штучності, притаманної мистецтву. Платон, як відомо, засуджував мистецтво через його надмірну "подобовість", або буття Подобою Подоби і тим самим віддаленість від Ідеї як істинної сутності. Розповідь людини про свій досвід "просто" нібито мистецтвом не є, оскільки позбавлений надмірної присутності, мистецькому твору властивої.
Description
Keywords
мистецтво, Платон, театр, тези конференції
Citation
Олексюк С. Практики мистецтва у структурі естетичного досвіду (на прикаді театру) / Олексюк Світлана // Досвід та його інтерпретації : тези дев'ятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної конференції "Філософія: нове покоління" / упоряд.: Саковська А. Ю., Богачов М. А. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". - Київ : НаУКМА, 2014. - С. 79-81.