Вербальна модель зовнішнього портрета слов’янина (на матеріалі "Етимологічного словника української мови")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Лучик, Алла
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Сучасна лінгвістична парадигма, яку дедалі частіше іменують антропоцентричною, зрозуміло, першочергово скеровує науковців на пізнання способів репрезентації мовними засобами найфундаментальніших характеристик реальності, до яких належить передусім людина. Ідея відтворення мовної картини світу, центром якої виступає людина, об'єднала численні кола мовознавців, активізувавши їхні наукові пошуки й у сфері соматичної лексики. Моделюванню національних мовних картин світу, безперечно, сприяють дані тлумачних словників, зокрема для українців таким є "Словник української мови" в 11 томах (далі - СУМ), у якому лексичний пласт мови становить складну систему, а "на основі тлумачення лексичних значень окремих слів можна характеризувати відношення між цими лексичними значеннями як одиницями лексико-семантичноt системи сучасної української мови". Надійним джерелом побудови мовної картини слов'янського світу або окремих її фрагментів є етимологічні словники, з-поміж яких особливої ваги набуває "Етимологічний словник української мови" у 7 томах (далі - ЕСУМ), який за своїм рівнем "не поступається іншомовним аналогам, зокрема слов'янським, а де в чому їх перевищує".
Description
Keywords
вербальна модель, портрет слов'янина, Етимологічний словник української мови, стаття
Citation
Лучик А. А. Вербальна модель зовнішнього портрета слов’янина (на матеріалі "Етимологічного словника української мови") / А. А. Лучик // Акцентологія. Етимологія. Семантика: до 75-річчя академіка НАН України В. Г. Скляренка / НАН України, Ін-т мов-ва ім. О. О. Потебні; [редкол.: Г. П. Півторак (гол.)... та ін.]. - К.: Наук., думка, 2012. - С. 407-417.