Національні закони та регіональні етоси: правова культура в українських регіональних вимірах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Степаненко, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
На основі аналізу опитувань громадської думки Інституту соціології НАНУ досліджено правову культуру та свідомість населення України у регіональних вимірах. У результаті аналізу виявлено наявність регіональних особливостей правової культури, що корелюють із відмінностями регіональної політичної культури, зокрема на Донбасі та в Криму. Автор доходить висновку про те, що утвердження реального верховенства права в країні - досі не використаний ефективний механізм консолідації демократії та формування української громадянської нації.
Description
People 's attitudes towards the law issue and their rights awareness in Ukraine 's regional dimensions basing at the results of nation-wide public opinions surveys by the Institute of Sociology are studied. At the results of the analysis the persistence of regional peculiarities in the respondents' attitudes to the law issues is proved to correlate to the peculiarities of regional political culture, particularly in Donbass and in the Crimea. The author makes the conclusion about the importance of the affirmation of the true rule of law as still an unexplored effective mechanism for the consolidation of democracy and forming Ukrainian civic nation.
Keywords
національні закони, регіональні етноси, правова культура, верховенство права
Citation
Степаненко В. П. Національні закони та регіональні етоси : правова культура в українських регіональних вимірах / В. П. Степаненко // Наукові записки НаУКМА : Соціологічні науки. - 2006. - Т. 58. - С. 48-58.