Гендерні аспекти сфери зайнятості в українському суспільстві (згідно з опитуванням ISSP 2009 року)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Марценюк, Тамара
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано ґендерні відносини на українському ринку праці через призму горизонтальної та вертикальної професійної гендерної сегрегації, доходів чоловіків і жінок, самостійності на робочому місці, тривалості робочих годин. Емпіричною базою дослідження виступив масив даних репрезентативного опитування «Соціальна нерівність», яке було проведено КМІС у 2009 році (N=2012) у рамках міжнародного проекту ISSP. Загалом зроблено висновок про наявність гендерної нерівності у сфері зайнятості в сучасній Україні.
Description
In this article gender relations in the Ukrainian labor market are analyzed through horizontal and vertical professional gender segregation, male and female incomes, independence on the working place, and working time aspects. The empirical basis for research is data of representative survey “Social Inequality” conducted by KIIS in 2009 (N=2012) as a part of ISSP. In general, it has been concluded about the fact of gender inequality in the employment sphere of the contemporary Ukraine.
Keywords
гендерні відносини, ринок праці, гендерна нерівність, стаття
Citation
Марценюк Т.О. Гендерні аспекти сфери зайнятості в українському суспільстві (згідно з опитуванням ISSP 2009 року) / Т.О. Марценюк // Методологія , теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. Вип. 16; [гол. ред В.С. Бакіров]. – Х.: ХНУ ім. Каразіна, 2010. — C.328-333.