Детоксикаційна функція плаценти людини та її особливості залежно від генотипів цитохрому Р450 1А1 глутатіонтрансферази Р1 та М1

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Теплюк, Н.
Самойленко, А.
Лебедєва, Л.
Сазонова, Л.
Щербина, М.
Перепелюк, М.
Оболенська, М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено глутатіонтрансферазну активність цитозолю в зразках плаценти людини з різним генотипом цитохрому Р450 1А1 і глутатіонтрансфераз класу Р1 та МІ, а також експресію глутатіонтрансферази Р1 в культурі клітин хоріокарциноми людини в умовах короткочасної індукції цитохрому Р450 1А1 бензпіреном. Виявлено, що в клітинах плаценти у фізіологічних умовах і внаслідок короткочасної індукції цитохрому Ρ450 1А1 глутатіонтрансферазна активність цитозолю та експресія глутатіонтрансферази позитивно корелюють з активністю/експресією цитохрому Ρ450 1А1.
Description
Keywords
детоксикаційна функція, генотип цитохрому, глутатіонтрансферазна активність
Citation
Теплюк Н. М., Самойленко А. А., Лебедєва Л. М., Сазонова Л. Я., Щербина М. С., Перепелюк М. М., Оболенська М. Ю. Детоксикаційна функція плаценти людини та її особливості залежно від генотипів цитохрому Р450 1А1 глутатіонтрансферази Р1 та М1. / Н. М. Теплюк, А. А. Самойленко, Л. М. Лебедєва, Л. Я. Сазонова, М. С. Щербина, М. М.Перепелюк, М. Ю Оболенська. // Наукові записки НаУКМА. - 2002 - Том 20, Спеціальний випуск : у двох частинах. Частина 2. - С.445-446