Проблеми психологічної кореляції девіантної поведінки підлітків

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Макаренко, О. М.
Голубєва, Марія
Василенко, Любов
Ткаченко, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розкриваються особливості соціологічного і психологічного підходів до корекції девіантної поведінки особистості. Проаналізовано інструменти соціального контролю девіації та визначено систему, що їх утворює. Представлено сучасні підходи до питання корекції девіації.
The article reveals the peculiarities of social and psychological approaches to the correction of the person’s deviant behavior. The social control system and its instruments are analyzed. The content of research offers modern approaches to the issue of deviation correction.
Description
Keywords
девіація, девїантна поведінка, ізоляція, реабілітація, психокорекція, неблагополучна сім’я, конфліктна сім’я, стаття, deviant behavior, deviation, rehabilitation, psychocorrection, unfavorable family, conflict family
Citation
Проблеми психологічної кореляції девіантної поведінки підлітків / Олександр Макаренко, Марія Голубєва, Любов Василенко, Ірина Ткаченко. // Соціальна психологія. - 2011. - № 2. - С. 125-133.