Побудова моделі документообігу віртуального підприємства на базі концепції висновку за аналогіями

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Костюк, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ВПЦ НаУКМА
Abstract
Розглянуто підхід до побудови моделі системи електронного документообігу віртуального підприємства, що дає змогу автоматизувати на її основі процес управління потоками документів. За основу побудови пропоновано використовувати широко апробований апарат, що добре зарекомендував себе, – CBR-метод. Концептуальні положення цієї статті можуть бути використані для розв'язання теоретичних проблем електронного документообігу й створення на їхній основі відповідного прикладного програмного забезпечення.
Description
An approach to building a model of virtual enterprise electronic document management to automate the process based on its flow management documents. As the foundation of building is proposed to use the machine extensively tested, well proven, CBR-method. Conceptions of this article can be used to solve theoretical problems of electronic document and a basis for their respective application software.
Keywords
електронний документообіг, CBR-метод, electronic document-over, CBR-method
Citation
Костюк О. О. Побудова моделі документообігу віртуального підприємства на базі концепції висновку за аналогіями / Костюк О. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 125: Комп'ютерні науки. - С. 93-97.