Професійна підготовка студентів природничих спеціальностей у вищих навчальних закладах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Палієнко, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Згідно з вимогами Болонського процесу система вищої професійної освіти знаходиться на етапі реформування, яке здійснюється за державними стандартами вищої освіти, в яких закріплюються вимоги соціального замовлення до забезпечення якості вищої освіти, професійної підготовки фахівців для всіх сфер народного господарства, науки та культури. Значну роль у вирішенні цього завдання відіграє навчальна діяльність, якій у вищих навчальних закладах відводиться головне місце та яка впливає на формування повноцінного фахівця. Найбільш гострим у цій предметній галузі є питання про управління навчальною діяльністю, зокрема управління навчальною діяльністю студентів природничих спеціальностей з урахуванням їх психологічних особливостей. На сьогоднішній день в Україні виникла ситуація, яка пов'язана з дефіцитом кадрів природничих спеціальностей. Це зумовило збільшення обсягу державного замовлення у 2012 poui на згадані напрямки. Подальше збільшення держзамовлення на природничі спеціальності підтвердив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час засідання уряду 22.98.2012: "Держзамовлення буде збільшуватися на спеціалістів інженерних, природничих і технічних професій. Без фахівців із технічних, фізико-математичних спеціальностей українська економіка незабаром буде неспроможна витягувати будь-які високотехнологічні галузі виробництва, і країна дедалі більше перетворюватиметься на постачальника сировини".
Description
Keywords
освіта, education
Citation
Палієнко С.О. Професійна підготовка студентів природничих спеціальностей у вищих навчальних закладах / Палієнко С. О. // Міжнар. наук.-прак. конф. "Сучасні наукові дослідження представників педагогічних та психологічних наук", 22 – 23 лют. 2013 р. / Східноукраїнська організація "Центр педагогічних досліджень". - Харків, 2013 - C. 58-60.