Міжнародна наукова конференція (до 380-річчя від заснування Києво-Могилянської академії) "Києво-Могилянська академія в історії України"

Permanent URI for this collection

Матеріали Міжнародної наукової конференції (до 380-річчя від заснування Києво-Могилянської академії) "Києво-Могилянська академія в історії України", Київ, 13-15 жовтня 1995 р.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 34
 • Item
  Вступне слово
  (1995) Брюховецький, В'ячеслав
  Вступне слово до збірника тез доповідей Міжнародної наукової конференції "Києво-Могилянська академія в історії України" (до 380-річчя від заснування Києво-Могилянської академії), м. Київ, 13-15 жовтня, 1995 р.
 • Item
  Діяльність наукової громадськості Києва по відродженню Києво-Могилянської академії
  (1995) Дзюбко, Ілля; Лопаєва, Діана
  Сьогодні, коли сталася справедливість великої історичної ваги - відновлена діяльність Києво-Могилянської академії, багато і слушно пишеться про значення цього освітнього і наукового осередку, визначного духовного центру православного світу. Знайшлись і такі, хто видає себе за найперших і найреволюційніших діячів щодо акції відновлення Академії, замовчуючи чи навмисне забувши про тих, хто вніс вагому лепту в цю визначну для незалежності України подію.
 • Item
  Роль Києво-Могилянської академії в становленні національної самобутності української культури
  (1995) Пахльовська, Оксана
  Тези доповіді на Міжнародній науковій конференції "Києво-Могилянська академія в історії України" (до 380-річчя від заснування Києво-Могилянської академії), м. Київ, 13-15 жовтня, 1995 р.
 • Item
  Філософія Києво-Могилянської академії в контексті культури бароко
  (1995) Кашуба, Марія
  Культура бароко яскраво відобразилась у курсах філософії Києво-Могилянської академії. Насамперед це стосується форми курсів. Автор намагається охопити у своєму курсі всю систему знання: від законів логіки через натурфілософію й етику аж до метафізики, де викладає не лише поняття найзагальніших категорій, а й вчення про Бога та ангелів.
 • Item
  Просвітницька діяльність печерських ченців - вихованців Києво-Могилянської академії
  (1995) Кагамлик, Світлана
  Внесок вихованців Києво-Могилянської академії в розвиток освіти є незаперечним на сьогоднішній день фактом. Київські вчені з академічною освітою складали основний контингент учительських кадрів для нововідкритих шкіл і семінарій в Україні і Росії. По закінченні навчання ряд вихованців Академії приймали чернечий постриг в одному з київських монастирів. Прийняття духовного сану на той час було найкращим способом досягнення кар’єри в духовній, політичній чи освітній сфері діяльності.