Ефективні способи взаємодії зі споживачами у сфері Fashion-індустрії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Романченко, Наталія
Фіщук, Станіслав
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті визначено закономірності взаємовідносин підприємств зі споживачами у сфері fashion-індустрії та визначено на цих засадах ефективні інструменти маркетингової діяльності щодо стратегій взаємодії зі споживачами на ринку моди. Визначено актуальні потреби споживачів fashion-індустрії, на основі чого встановлено ключові концепції маркетингу для компаній на ринку моди, що обумовлюють наявність ефективних взаємовідносин. Досліджено сучасні тенденції взаємодії підприємств зі споживачами, на основні чого визначено особливості взаємовідносин між брендом та споживачем. Систематизовано основні стратегії взаємодії зі споживачами на ринку моди зі списком наявних маркетингових інструментів та визначено показники ефективності стратегії взаємодії в межах маркетингових комунікацій.
В статье определены закономерности взаимоотношений предприятий с потребителями в сфере индустрии моды и определены на этой основе эффективные инструменты маркетинговой деятельности по стратегиям взаимодействия с потребителями на рынке моды. Определены актуальные потребности потребителей инду стрии моды, на основе чего установлены ключевые концепции маркетинга для компаний на рынке моды, которые предусматривают наличие эффективных взаимоотношений. Исследованы современные тенденции взаимодействия предприятий с потребителями, посредством чего определены особенности взаимоотношений между брендом и потребителем. Систематизированы основные стратегии взаимодействия с потребителями на рынке моды со списком имеющихся маркетинговых инструментов и определены показатели эффективности стратегии взаимодействия в рамках маркетинговых коммуникаций.
The article discusses the features of interaction with consumers in the fashion industry and defines the effective tools of marketing activities for strategies of interaction with consumers in the fashion market. This paper presents key mar keting concepts for companies in the fashion market, based on the current needs of consumers of the fashion industry, that determine the existence of effective relationships. The research describes the modern tendencies of interaction with consumers, and defines the features of the relationship between fashion brands and consumers. The article sys tematizes the main strategies of interaction with consumers in the fashion market, and defines available marketing tools and the indicators of the effectiveness of the strategy of interaction within marketing communications.
Description
Keywords
взаємодія зі споживачами, стратегії взаємодії, ринок моди, fashion-індустрія, взаємовідносини зі споживачами, маркетингові комунікації, стаття, взаимодействие с потребителями, стратегии взаимодействия, рынок моды, индустрия моды, отношения с потребителями, маркетинговые коммуникации, interaction with consumers, interaction strategies, fashion market, fashion industry, relations with consumers, marketing communications
Citation
Романченко Н. В. Ефективні способи взаємодії зі споживачами у сфері Fashion-індустрії / Романченко Н. В., Фіщук С. В. // Економічні студії. - 2020. - Вип. 2. - С. 99-103.