Розвиток антикризового управління в корпораціях

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Пріб, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Функціонування і розвиток корпорацій в ринковій економіці відбувається в умовах перманентних змін зовнішнього бізнес-середовища, що змушують господарюючих суб’єктів постійно пристосовуватися до мінливих умов діяльності, намагаючись якомога повніше використати виникаючі можливості зростання та, водночас, уникнути небезпеки втрат, не допустити дестабілізацію та кризові явища. З цих причин становлення і розвиток антикризового управління в корпораціях залишається значимим з практичної точки зору, а обґрунтування його оптимальних методів й інструментів, удосконалення підходів до запровадження, формування дієвих систем моніторингу і контролю тощо представляють актуальну наукову проблему.
Description
Keywords
антикризове управління, конкурентні переваги, інвестиційна політика, матеріали конференції
Citation
Пріб К. А. Розвиток антикризового управління в корпораціях / Пріб К. // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10 річчю створення кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (18 лютого 2020 року) / [відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак] ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. - Луцьк : [б. в.], 2020. - С. 225-228.