Вища атестаційна комісія як державний орган з присудження наукових ступенів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Ідрісов, Дмитро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ «Аграр Медіа Груп»
Abstract
Статтю присвячено історії такого державного органу, як Вища атестаційна комісія. Зокрема, розглянуто заснування Вищої атестаційної комісії СРСР у 30-х роках ХХ ст., повноваження цього органу та структурні зміни в ньому, які відбувалися за радянських часів, а також заснування та діяльність ВАК незалежної України.
Description
This article is about history of the Higher Attestation Commission, which is the state organization of awarding the scientific degrees. The foundation of the Higher Attestation Commission of the USSR in 1930s, powers of this organization, changes in its structure during the Soviet period are discussed, as also the foundation of the Higher Attestation Commission in independent Ukraine and its activity.
Keywords
Вища атестаційна комісія, наукові ступені, вчені звання, атестація, наука в СРСР, наука в Україні, Higher Attestation Commission, scientific degrees, scholar titles, attestation, science and scholarship in USSR, science and scholarship in Ukraine
Citation
Ідрісов Д. І. Вища атестаційна комісія як державний орган з присудження наукових ступенів / Ідрісов Д. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 32-36.