Відгук офіційного опонента кандидата юридичних наук Ковальчука Олександра Михайловича на дисертацію Кістяника Володимира Івановича "Судова аргументація: особливості, порівняльний аналіз та вітчизняна і зарубіжна практика", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Ковальчук, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисертація Кістяника Володимира Івановича на тему "Судова аргументація: особливості, порівняльний аналіз та вітчизняна і зарубіжна практика" відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12, 13 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року №567 (зі змінами), а її автор, Кістяник Володимир Іванович, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
Description
Keywords
аргументація, риторика, суд, юридична аргументація, судова аргументація, Європейський суд з прав людини, відгук
Citation