Роботи окремих дослідників

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 317
 • Item
  Києво-Могилянська академія
  (Вища школа, 1981) Хижняк, Зоя
  Книга, що пропонується увазі читача, висвітлює історію Києво-Могилянської академії з початку й до останніх днів її існування. Вона видається вдруге. Книга поповнилась новими матеріалами, розширилась її джерельна база. Враховані нові дослідження радянських філософів, мовознавців, літературознавців, побажання читачів.
 • Item
  Перекладання неперекладностей : семіотична проблема і філософський метод
  (2010) Васильченко, Андрій
  Коли ми говоримо, що слово, вислів, зворот є не­ перекладними, йдеться не про неможливість пере­кладу. Навпаки, неперекладне — це те, що ми ні­ коли не припиняємо перекладати. Проблема неперекладності потребує все­ бічного дослідження, зокрема й логіко-аналітичного. Цю статтю присвячено аналізові проблеми неперекладності в термінах модальної логіки з іден­тичністю.
 • Item
  В. С. Горський у сучасному історико-філософському українознавстві
  (2008) Целік, Т.
  Вілен Сергійович Горський - це ім'я науковця, професора, Вчителя, Людини, котре уособлює відданість справі, виваженість та об'єктивність дослідника, точність і глибину висловленої думки, мудрість справжнього філософа!
 • Item
  Переклад філософських термінів : філософія і технологія
  (2010) Панич, Олексій
  Автор розглядає думку, що кожна інша мова — це інший спосіб бути людиною. Саме тому іншо­мовний текст постає як Інший.
 • Item
  В. С. Горський як дослідник етичного аспекту феномену святості
  (2008) Маслюк, Людмила
  В .С . Горському (1931-2007) належить особливе місце в Українській етичній думці. Глибока порядність Вілена Сергійовича як людини та науковця, його діалогічна манера фі­лософування проявлялася, зокрема, в його дивовижній здатно­сті зрозуміти іншу інтелектуальну та духовну традицію, вжитися в неї та адекватно представити її. Горський був пред­ ставником герменевтичної парадигми не тільки в галузі теоре­тичних досліджень, він був герменевтиком за схильністю своєї душі. У статті, що пропонується, ми маємо на меті про­ демонструвати внесок В.С. Горського в розкриття теми православної святості в етичному аспекті.