Відгук офіційного опонента на дисертацію Шаповала Тараса Володимировича на тему: "Міжнародно-правове співробітництво держав з питань оцінки майна", подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 -міжнародне право

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Коваль, Дмитро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисертаційне дослідження Шаповала Т. В. на тему "Міжнародно-правове співробітництво держав з питань оцінки майна" є самостійною, завершеною науковою працею, що робить значний внесок у розвиток науки міжнародного права. Дисертація на тему "Міжнародно-правове співробітництво держав з питань оцінки майна" відповідає пп. 9, 11, 12 та 13 "Порядку присудження наукових ступенів" (зі змінами), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567.
Description
Keywords
вартість інвестицій, дата оцінки, стандарти оцінки майна, протиправна експропріація, правомірна експропріація, відгук
Citation