Відгук офіційного опонента на дисертацію Шаповала Тараса Володимировича на тему: "Міжнародно-правове співробітництво держав з питань оцінки майна", подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Медведєва, Марина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисертаційне дослідження Шаповала Т.В. на тему "Міжнародно-правове співробітництво держав з питань оцінки майна" є самостійною, завершеною науковою працею, що присвячена актуальному питанню міжнародного права та має наукову новизну. У наукових публікаціях автора повною мірою відображені основні результати дисертаційного дослідження, кількість публікацій та їхнє оформлення відповідають встановленим вимогам.
Description
Keywords
захист економічних прав, компенсація, розмір компенсації, справедлива ринкова вартість, відгук
Citation