281 Публічне управління та адміністрування

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: Публічне управління та адміністрування

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 52
 • Item
  Застосування логіко-семантичного структурного аналізу на прикладі розподілення повноважень між територіальною обороною та рухом опору сфери національного спротиву
  (2022) Поданчук, Денис; Тертичка, Валерій
  В магістерській роботі автором було досліджено інституційно-правову базу сфери національної безпеки України. Крім того, було узагальнено зарубіжний досвід державної політики у сфері розвитку територіальної оборони та у законотворчості. Робота містить три розділи. У першому розділі досліджено теоретичні основи лсс-аналізу. Також були проаналізовані інструменти державного регулювання політики у сфері територіальної оборони. В другому розділі були досліджені актуальні проблеми в нормативно- правових актах щодо військових формувань. В третьому розділі автором була підготовлена аналітична записка "Як в сфері національного спротиву розподілити повноваження між ТрО та рухом опору за допомогою лсс-аналізу". Крім того, були надані практичні рекомендації щодо створення системи національного спротиву та унормування на національному рівні руху опору. Наостанок, автор прогнозував подальше використання лсс-аналізу для закріплення демократії участі.
 • Item
  Державна політика у сфері соціального захисту ветеранів війни
  (2022) Назарук, Максим; Рябцев, Геннадій
  У дипломній роботі досліджено інституційно-правову базу сфери соціального захисту ветеранів війни. Робота містить три розділи. У першому розділі досліджено теоретичні основи державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни. Узагальнено зарубіжний досвід державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни. У другому розділі проведено аналіз реалізації державної політики у досліджуваній сфері, моніторинг програм та систем соціального захисту. Досліджено актуальні потреби ветеранів України у сфері соціального захисту. У третьому розділі надано практичні рекомендації щодо приведення у відповідність до актуальних потреб ветеранів чинної системи соціального забезпечення в Україні стосовно ветеранів. Підготовлено Аналітичну записку щодо необхідності реформування системи соціального забезпечення України. У процесі дослідження було досліджено інституційно-правову базу сфери соціального захисту ветеранів та узагальнено зарубіжний досвід державної політики у сфері соціального захисту ветеранів. Також були проаналізовані інструменти державного регулювання політики у сфері у сфері соціального захисту ветеранів. В роботі були досліджені актуальні потреби ветеранів України у сфері соціального захисту та надані практичні рекомендації щодо приведення у відповідність до актуальних потреб ветеранів чинної системи соціального забезпечення в Україні стосовно ветеранів. Крім того, була підготовлена Аналітична записка "Як привести у відповідність до актуальних потреб ветеранів чинну систему соціального забезпечення".
 • Item
  Політика розвитку рейкового громадського транспорту у місті Києві
  (2022) Гнатків, Василь; Малиш, Наталія
  Метою праці є дослідження та аналіз політики розвитку рейкового громадського транспорту в місті Києві та розроблення рекомендацій органам влади з її реалізації. Вона полягає в теоретичному дослідженні підходів державного регулювання і стимулювання розвитку громадського транспорту у місті Києві, ролі рейкового громадського транспорту у життєдіяльності міста, визначенні його переваг і недоліків з точки зору безпеки, екологічності, мобільності, комфорту, економічності.
 • Item
  Розробка служби психічного здоров’я на національному рівні в системі публічного врядування
  (2022) Духнич, Катерина; Халецька, Аліна
  Мета дослідження передбачає теоретичне обгрунтування та розробку пропозицій щодо створення служби психічного здоров’я на національному рівні на основі системи охорони психічного здоров’я населення.
 • Item
  Застосування інструментів м’якого права в конкурентній політиці
  (2022) Тримбач, Микита; Кілієвич, Олександр
  У магістерській роботі досліджено інституційно-правову базу сфери застосування інструментів м’якого права в конкурентній політиці України та світі. Робота містить три розділи. У першому розділі досліджено теоретико- методологічні основи виникнення та сутності м’якого права та його різницю з жорстким правом. Виявлено місце та роль м’якого права в конкурентній політиці. У другому розділі проведено аналіз моделей політики пом’якшення відповідальності. Досліджені типи моделей та їх можлива різниця в залежності від культурних, соціальних та правових аспектів, в залежності від окремої країни. У третьому розділі були проаналізовані проблеми із застосуванням інструментів м’якого права в Україні. Також були надані практичні рекомендації щодо підвищення ефективності та результативності застосування політики пом’якшення відповідальності, грунтуючись на наявних проблемах та конфліктах в Україні.