281 Публічне управління та адміністрування

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: Публічне управління та адміністрування

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 57
 • Item
  Державна медійна політика: розвиток Суспільного мовлення України, роль регіональних медіа
  (2023) Фрєй, Марія; Малиш, Наталія
  Кваліфікаційна робота є комплексним дослідженням державної політики у сфері медіа в частині регіонального та гіперлокального інформування. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У роботі досліджено проблеми та визначено перспективи розвитку регіональних та гіперлокальних медіа, наводить приклади розв'язання цієї проблеми в таких країнах як Швеція, Польща, США. Описується вплив повномасштабного вторгнення на регіональні та гіперлокальні медіа в Україні та підкреслюється зростання ролі регіонального та гіперлокальних медіа в умовах тривалої інформаційної монополії в руках держави, утримання єдиного голосу новин, обмеження доступу до інформації суспільного значення. Окрема частина роботи присвячена становленню та розвитку Суспільного мовлення України. Зазначається важливість дотримання стандартів Ради Європи у сфері медіа для подальшої інтеграції України в ЄС. Наводиться аналітична записка щодо розв'язання фінансових проблем гіперлокальних медіа та подаються практичні поради з її реалізації. Кваліфікаційна робота є комплексним дослідженням державної політики в сфері медіа в частині регіонального та гіперлокального інформування.
 • Item
  Суспільна політика у сфері захисту прав інтелектуальної власності в креативних індустріях
  (2023) Очеретяна, Марія; Кілієвич, Олександр
  Мета дослідження – комплексний аналіз теоретико-методологічних засад формування механізму суспільної політики в сфері захисту прав інтелектуальної власності в креативних індустріях на прикладі візуального мистецтва, визначення проблем у цій сфері та розроблення пропозицій щодо їх вирішення.
 • Item
  Політика гарантування права людини на гідне ставлення до її тіла після смерті та рівного доступу до поховання
  (2023) Корнієць, Аліна; Рябцев, Геннадій
  Метою дослідження є виявлення особливостей формування і розвитку в Україні та окремих зарубіжних країнах політики забезпечення гідного поводження із тілом людини після смерті та рівного доступу до поховання в умовах, коли відбувається боротьба українського суспільства із країною- агресором рф.
 • Item
  Державна політика у сфері протидії незаконним розкопкам та нелегальному обігу археологічних предметів
  (2023) Корвін-Піотровський, Антон; Тертичка, Валерій
  Метою дослідження є напрацювання концептуальних засад результативної державної політики у сфері запобігання незаконним археологічним розкопкам та нелегальному обігу археологічних культурних цінностей.
 • Item
  Формування громадянських компетентностей молоді в умовах повоєнного відновлення територіальних громад
  (2023) Гребенюк, Олег; Тертичка, Валерій
  Мета і завдання дослідження. Мета магістерської роботи полягає у комплексному вивченні впливу молоді на повоєнне відновлення громад, з’суванні необхідних для цього компетентностей та створення рекомендацій та моделі вдосконалення державної політики в цьому напрямку.
 • Item
  Застосування логіко-семантичного структурного аналізу на прикладі розподілення повноважень між територіальною обороною та рухом опору сфери національного спротиву
  (2022) Поданчук, Денис; Тертичка, Валерій
  В магістерській роботі автором було досліджено інституційно-правову базу сфери національної безпеки України. Крім того, було узагальнено зарубіжний досвід державної політики у сфері розвитку територіальної оборони та у законотворчості. Робота містить три розділи. У першому розділі досліджено теоретичні основи лсс-аналізу. Також були проаналізовані інструменти державного регулювання політики у сфері територіальної оборони. В другому розділі були досліджені актуальні проблеми в нормативно- правових актах щодо військових формувань. В третьому розділі автором була підготовлена аналітична записка "Як в сфері національного спротиву розподілити повноваження між ТрО та рухом опору за допомогою лсс-аналізу". Крім того, були надані практичні рекомендації щодо створення системи національного спротиву та унормування на національному рівні руху опору. Наостанок, автор прогнозував подальше використання лсс-аналізу для закріплення демократії участі.
 • Item
  Державна політика у сфері соціального захисту ветеранів війни
  (2022) Назарук, Максим; Рябцев, Геннадій
  У дипломній роботі досліджено інституційно-правову базу сфери соціального захисту ветеранів війни. Робота містить три розділи. У першому розділі досліджено теоретичні основи державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни. Узагальнено зарубіжний досвід державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни. У другому розділі проведено аналіз реалізації державної політики у досліджуваній сфері, моніторинг програм та систем соціального захисту. Досліджено актуальні потреби ветеранів України у сфері соціального захисту. У третьому розділі надано практичні рекомендації щодо приведення у відповідність до актуальних потреб ветеранів чинної системи соціального забезпечення в Україні стосовно ветеранів. Підготовлено Аналітичну записку щодо необхідності реформування системи соціального забезпечення України. У процесі дослідження було досліджено інституційно-правову базу сфери соціального захисту ветеранів та узагальнено зарубіжний досвід державної політики у сфері соціального захисту ветеранів. Також були проаналізовані інструменти державного регулювання політики у сфері у сфері соціального захисту ветеранів. В роботі були досліджені актуальні потреби ветеранів України у сфері соціального захисту та надані практичні рекомендації щодо приведення у відповідність до актуальних потреб ветеранів чинної системи соціального забезпечення в Україні стосовно ветеранів. Крім того, була підготовлена Аналітична записка "Як привести у відповідність до актуальних потреб ветеранів чинну систему соціального забезпечення".
 • Item
  Політика розвитку рейкового громадського транспорту у місті Києві
  (2022) Гнатків, Василь; Малиш, Наталія
  Метою праці є дослідження та аналіз політики розвитку рейкового громадського транспорту в місті Києві та розроблення рекомендацій органам влади з її реалізації. Вона полягає в теоретичному дослідженні підходів державного регулювання і стимулювання розвитку громадського транспорту у місті Києві, ролі рейкового громадського транспорту у життєдіяльності міста, визначенні його переваг і недоліків з точки зору безпеки, екологічності, мобільності, комфорту, економічності.
 • Item
  Розробка служби психічного здоров’я на національному рівні в системі публічного врядування
  (2022) Духнич, Катерина; Халецька, Аліна
  Мета дослідження передбачає теоретичне обгрунтування та розробку пропозицій щодо створення служби психічного здоров’я на національному рівні на основі системи охорони психічного здоров’я населення.
 • Item
  Застосування інструментів м’якого права в конкурентній політиці
  (2022) Тримбач, Микита; Кілієвич, Олександр
  У магістерській роботі досліджено інституційно-правову базу сфери застосування інструментів м’якого права в конкурентній політиці України та світі. Робота містить три розділи. У першому розділі досліджено теоретико- методологічні основи виникнення та сутності м’якого права та його різницю з жорстким правом. Виявлено місце та роль м’якого права в конкурентній політиці. У другому розділі проведено аналіз моделей політики пом’якшення відповідальності. Досліджені типи моделей та їх можлива різниця в залежності від культурних, соціальних та правових аспектів, в залежності від окремої країни. У третьому розділі були проаналізовані проблеми із застосуванням інструментів м’якого права в Україні. Також були надані практичні рекомендації щодо підвищення ефективності та результативності застосування політики пом’якшення відповідальності, грунтуючись на наявних проблемах та конфліктах в Україні.
 • Item
  Державна політика України у сфері відповідальності медичних працівників за шкоду, заподіяну в рамках надання медичної допомоги: аналіз та рекомендації
  (2022) Омельянчук, Олексій; Тертичка, Валерій
  У дипломній роботі досліджено модель відповідальності медичних працівників за шкоду заподіяну у процесі надання медичних послуг. Робота містить три розділи. У першому розділі досліджено питання об'єктивності та ефективності застосування норм кримінального права до медичних працівників, а також моральні аспекти притягнення медичних працівників до кримінальної відповідальності. У другому розділі проведено аналіз державної політики у досліджуваній сфері в трьох державах пострадянського періоду: України, Литовської Республіки та російської федерації. Визначено прогалини у нормативно-правовій термінології чинного українського законодавства та запропоновано їх формулювання. В рамках третього розділу підготовлено Аналітичну записку щодо необхідності реформування системи моделі з відповідальності медичних працівників за шкоду заподіяну у процесі надання медичних послуг, в України з урахуванням аналізу альтернативних варіантів і потенційних ефектів. Надано практичні рекомендації щодо реалізації обраного варіанту політики. У процесі дослідження було досліджено наукові напрацювання у вивченні проблеми застосування механізму кримінальної відповідальності до медичних працівників. Досліджені актуальні проблеми діючої моделі регулювання відповідальності медичних працівників в України. Проаналізовано підходи до реформування регулювання в цьому питанні в державах, які виходили з однакового з Україною нормативно-правового бекграунду. Крім того, була підготовлена Аналітична записка "Як побудувати систему відшкодування збитків за шкоду, заподіяну під час надання медичних послуг, в рамках цивільного права в Україні".
 • Item
  Державна політика цифрового розвитку освіти
  (2022) Кумка, Євген; Малиш, Наталія
  Кваліфікаційна робота є комплексним дослідженням державної політики цифрового розвитку освіти. У першому розділі проаналізовано законодавчу та інституційну бази реалізації державної політики цифрового розвитку освіти. Обґрунтовано, що цифрова освіта нині витісняє традиційну освіту в Україні: формується єдиний ресурс, з’являються нові навчальні платформи. Розглянуто та узагальнено зарубіжний досвід механізмів реалізації цифрового розвитку в системі освіти, зокрема, США, Великої Британії, Польщі. У другому розділі досліджено вплив війни на українську освіту. Повномасштабне вторгнення росії 24 лютого 2022 року в Україну призвело до зупинки навчання по всій території держави. Зазнали руйнувань школи та університети. Також визначено наслідки впливу пандемії на розвиток освіти в Україні та підходи органів державної влади щодо процесу цифровізації освіти. Проаналізовано інструменти державного регулювання політики у сфері цифрового розвитку освіти на конкретних прикладах. У третьому розділі надано практичні рекомендації щодо реалізації державної політики у сфері цифрового розвитку освіти та підготовлено Аналітичну записку щодо впливу поширення онлайн формату навчання на якість вищої освіти України в умовах пандемії COVID-19. Визначено підстави для державного втручання у сферу освіти, рекомендовано оптимальний варіант політики. Наголошено, що для навчальних закладів цифрова освіта може стати важливим кроком досягнення більшого рівня конкурентоспроможності.
 • Item
  Організаційно-правовий механізм реалізації державної політики культурної дипломатії України
  (2022) Кудіна, Аліна; Малиш, Наталія
  У магістерській роботі досліджено інституційно-правову базу культурної дипломатії України. Робота містить три розділи. У першому розділі автором було досліджено підходи до визначення ключових понять: м’яка сила, жорстка сила, культурна дипломатія тощо. М’яка сила – це здатність впливати на інших для отримання бажаних результатів за допомогою привабливості, а не через примус чи підкуп. Культурна дипломатія – це процес, коли держава і суспільство беруть активну участь у формуванні свого національного образу, іміджу, стереотипу. Результатом провадження культурної дипломатії є формування громадської думки в країні перебування, збільшення впізнаваності та прихильності до України. Цільовою аудиторією є офіційні представники іноземних країн та широкі кола громадськості. Автор висловлює думку, що м’яка сила – це спосіб впливати на інші країни, а культурна дипломатія – це інструмент державної політики по провадженню м’якої сили. Також, у першому розділі автором було узагальнено зарубіжний досвід організаційно-правового механізму реалізації державної політики культурної дипломатії. У другому розділі автором було проаналізовано процес зміцнення м’якої сили України під час російсько-української війни 2014-2022 рр. Перші кроки у формуванні культурної дипломатії були зроблені під час Революції Гідності як відповідь м’якою силою на розв’язану росією інформаційну війну. М’яка сила України помітна під час повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року. За період 2021-2022 рр. Україна піднялась на 10 сходинок у рейтингу м’якої сили від Brand Finance, дослідження якого були проведені до початку повномасштабного вторгнення; після вторгнення цей рейтинг прогнозує ще більше посилення України в цьому рейтингу через зміцнення м’якої сили. У третьому розділі було розглянуто інструменти державного регулювання зовнішньої політики та уточнено функції державної політики культурної дипломатії. Автором були уточнені функції культурної дипломатії: інформаційна, комунікаційна, освітня, пізнавальна, правозахисна, захисна (захист культурних цінностей України). Оскільки організаційно-правовий механізм передбачає взаємодію державних і недержавних акторів, автором було запропоновано сім ланцюжків взаємодії, які реалізовують описані в розділі функції культурної дипломатії. Таким чином, було досліджено роль громадськості у державній політиці культурній дипломатії України. Також у третьому розділі автором було підготовано Аналітичну записку щодо реалізації державної політики культурної дипломатії України. Деякі пункти аналітичної записки втратили свою актуальність, оскільки аналітична записка була написана до початку повномасштабного вторгнення росії на територію України. В результаті були надані практичні рекомендації щодо реалізації організаційно-правового механізму державної політики культурної дипломатії України.
 • Item
  Зменшення впливу російської пропаганди зі сторінок електронних ЗМІ на жителів прикордонних областей (кейс Сумщини)
  (2022) Хачатар’ян, Каріна; Тертичка, Валерій
  У дипломній роботі досліджено дієвість державної політики України у сфері інформаційної безпеки. Робота містить три розділи. У першому розділі досліджено підходи до визначення поняття "інформаційна/ гібридна війна". Розглянуті трактування поняття науковцями М. Маклюєном, М. Лібікі, британським журналістом П. Помаранцевим, військовими Б. Немметом та Дж. МакКуеном, українським дослідником П. Шевчуком. Також було проаналізувано наявну законодавчу та інституційну базу в Україні – це 12 закріплених на законодавчому рівні чинних документів, у яких закладена реалізація політики країни з протидії російській пропаганді. Було узагальнено зарубіжний досвід США, Франції, Канади, Великої Британії та балтійських країн у сфері реалізації державної політики з протидії гібридній війні. У другому розділі був проведений моніторинг дієвості державної політики. Моніторингову базу складають аналізи соціологічних досліджень Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, Соціологічної групи "Рейтинг" та "Детектор медіа" щодо коливання рівня довіри російським ЗМІ з 2014 по 2022 рік. Крім того, було визначено дії центральної влади зі зменшення впливу російської пропаганди зі сторінок електронних ЗМІ на жителів прикордонних областей. Це – "чорний список" пропагандистів Кремля, санкції ЄС, політичні рішення Комітетів ВРУ під час війни росії проти України, пакети рекомендацій 50 групи "МакФлора-Єрмака", рішення Міністерства культури та інформаційної політики, тощо. У другому-третьому розділах автором була підготовлена аналітична записка "Як зменшити вплив російської пропаганди зі сторінок електронних ЗМІ на жителів Сумської області". У третьому розділі були надали практичні рекомендації щодо реалізації державної політики зі зменшення впливу російської пропаганди зі сторінок електронних ЗМІ на жителів прикордонних областей в Україні.
 • Item
  Адвокатування конкуренції на цифрових ринках високотехнологічних продуктів та послуг
  (2022) Вельма, Богдан; Кілієвич, Олександр
  У магістерській роботі досліджено особливості конкуренції на цифрових ринках високотехнологічних продуктів та послуг, підходів та інструментів її адвокації. Визначено межі та сегменти цифрових ринків та вивчено теоретичну частину і особливості конкуренції між компаніями, що надають та виробляють високотехнологічні продукти та послуги. Проаналізовано досвід країн Європейського Союзу, США, Китаю та Великобританії щодо регулювання діяльності компаній технологічних-гігантів на цифрових ринках. На базі відповідних практик та досвіду розроблено проект рекомендацій для України та її конкурентного відомства, що передбачає зміну конкуренційного законодавства, імплементацію індикаторів виявлення домінуючого становища компанії на ринку та застосування окремих інструментів адвокатування конкуренції.
 • Item
  Розробка служби психічного здоров’я на національному рівні в системі публічного врядування
  (2022) Духнич, Катерина; Халецька, Аліна
  Мета дослідження передбачає теоретичне обгрунтування та розробку пропозицій щодо створення служби психічного здоров’я на національному рівні на основі системи охорони психічного здоров’я населення.
 • Item
  Політика розвитку рейкового громадського транспорту у місті Києві
  (2022) Гнатків, Василь; Малиш, Наталія; Рябцев, Геннадій
  Метою праці є дослідження та аналіз політики розвитку рейкового громадського транспорту в місті Києві та розроблення рекомендацій органам влади з її реалізації. Вона полягає в теоретичному дослідженні підходів державного регулювання і стимулювання розвитку громадського транспорту у місті Києві, ролі рейкового громадського транспорту у життєдіяльності міста, визначенні його переваг і недоліків з точки зору безпеки, екологічності, мобільності, комфорту, економічності.
 • Item
  Зменшення впливу російської пропаганди зі сторінок електронних ЗМІ на жителів прикордонних областей (кейс Сумщини)
  (2022) Хачатар’ян, Каріна; Тертичка, Валерій
  Мета роботи – теоретично дослідити дієвість державної політики України у сфері інформаційної безпеки та надати практичні рекомендації з реалізації політики щодо зменшення впливу російської пропаганди на жителів конкретного прикордонного регіону.
 • Item
  Організаційно-правовий механізм реалізації державної політики культурної дипломатії України
  (2022) Кудіна, Аліна; Малиш, Наталія
  Мета роботи полягає в теоретичному дослідженні організаційно-правового механізму культурної дипломатії.
 • Item
  Державна політика цифрового розвитку освіти
  (2022) Кумка, Євген; Малиш, Наталія
  Мета роботи полягає в теоретичному дослідженні методів, засобів та форм реалізації державної політики цифрового розвитку у сфері освіти.