Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: робочий тематичний план дисципліни: [препринт]

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-11-27T14:11:13Z
Authors
Посудін, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Основною метою навчальної дисципліни "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища" є ознайомлення студентів природничих спеціальностей з оцінюванням абіотичних та біотичних факторів середовища та їх впливу на живі організми, освітлення сучасних методів контролю навколишнього середовища і принципів дії приладів, що застосовуються для вимірювання параметрів навколишнього середовища. Конкретними завданнями навчальної дисципліни є: 1)короткий опис основних характеристик біосфери та її основних компонентів: атмосфери, гідросфери і літосфери; формулювання термінів "фактори" та "параметри" навколишнього середовища; 2)оцінювання абіотичних і біотичних факторів середовища, зокрема тих, що викликають стреси в живих організмах; 3)ознайомлення з основними методами та принципом дії приладів для вимірювання та аналізу параметрів навколишнього середовища, в тому числі з засобами дистанційного зондування компонентів біосфери, які застосовуються з метою запобігання екологічних порушень та забруднення довкілля; 4)контроль знань студентів за допомогою завдань та задач практичного характеру, запитань, тестів.
Description
Keywords
екологія, метрологія, ecology, metrology
Citation