Факультет природничих наук

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 32
 • Item
  Communication of superoxide dismutase, catalase, reduced glutathione with antioxidant processes during human aging
  (2018) Kurytsia, K.; Romanenko, M.; Shapoval, I.
  Abstract of the XIV International scientific conference for students and PhD students,Youth and progress of biology, dedicated to the 185th anniversary from the birthday of B. Dybowski (Lviv, April 10-12, 2018).
 • Item
  Мікобіота насіння гібридів сої за органічної технології вирощування
  (2018) Терновий, Юрій; Гаврилюк, Лілія; Остапюк, Надія
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві", 4-6 липня 2018 року.
 • Item
  Особливості взаємодії сортів малини з мікробіотою агроценозу в умовах органічного виробництва
  (2018) Мінералова, Валентина; Остапюк, Надія
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві", 4-6 липня 2018 року.
 • Item
  Екологічна площина "зеленої" енергетики та технологій
  (2020) Олійник, Максим
  Ще з середини минулого століття питання взаємодії економіки, енергетики та довкілля є суперечливим та викликає безліч дискусій серед представників різних галузей і секторів. Результат протиріч виявляється у відсутності загальної управлінської моделі цими секторами, прийнятними для різних країн світу. Насправді ж переважна більшість держав розробляє свої управлінські структури, ґрунтуючись перш за все на пріоритетах економіки й енергетики. Разом з тим, загальний базовий елемент, пов’язаний з цими секторами, для всіх країн спільний - це екологічна безпека та захист навколишнього природного середовища.
 • Item
  Екологічна відповідальність бізнесу як форма реалізації стратегії сталого розвитку
  (2020) Супрун, Наталія; Антоненко, Дарія
  У статті на основі причинно-наслідкової залежності між темпами економічного розвитку та посиленням негативного антропогенного й техногенного тиску на навколишнє середовище доведено необхідність розбудови програм екологічної відповідальності бізнесу, що ґрунтуються на принципах сталого розвитку. Визначено такі пріоритетні напрями та завдання розвитку стратегії екологічної відповідальності, як оптимізація кількості природних ресурсів, що використовуються; застосування енерго- та ресурсозберігаючих технологій; запровадження маловідходних та безвідходних технологій виробництва; налагодження моделі циркулярного виробництва. Представлено обов’язкові компоненти програми екологічної відповідальності, зокрема управління екологічними ризиками, розробка моделі життєвого циклу товару, оцінка впливу виробництва на навколишнє середовище, запровадження норм бережливого виробництва й екологічної ефективності, застосування екологічно доцільних технологій і практик, запровадження програми сталих закупівель.