Фізика: підручник

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Посудін, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Наведені основні положення, закони та теорії з курсу загальної фізики для студентів сільськогосподарських, лісогосподарських, екологічних, ветеринарних та інших спеціальностей, для яких фізика не є домінуючою дисципліною, але які мають справу з вивченням живих організмів та оточуючого їх середовища. Розглянуто фізичні процеси, що відбуваються у живому організмі, та механізми, які становлять основу життєдіяльності людини, тварини та рослини під впливом навколишнього середовища. Викладено проблеми дії зовнішніх фізичних факторів на живі організми та їх здатності реагувати на ці фактори. Приділено увагу принципам дії та можливим застосуванням сучасних фізичних методів та приладів у практичній діяльності майбутнього спеціаліста. Підручник містить приклади розв’язування практичних біофізичних проблем, контрольні завдання для перевірки засвоєння матеріалу студентами та контрольні запитання, відповіді на які студенти зможуть дати у разі ознайомлення із відповідними розділами підручника. Довідковий матеріал представлений у додатку. Підручник призначений для студентів вищих аграрних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації; він може бути також використаний студентами біологічних, медичних та педагогічних спеціальностей.
Description
Keywords
фізика, механіка, physics, молекулярна фізика, термодинаміка, електрика, магнетизм, оптика
Citation
Посудін Юрій Іванович. Фізика : підручник / Ю. І. Посудін - Біла Церква : Білоцерківський національний аграрний університет, 2008. - 463 с. - Micтить пoкaжчик.