Реченнєва структура в об'єктивній граматиці: типологія модифікаторів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Загнітко, Анатолій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Враховуючи концептуальні основи мовносоціумної об’єктивної і суб’єктивної граматики схарактеризовано основні індикатори інваріантної та варіантної реалізації речення в мовносоціумних дискурсивних практиках, розкрито співвідношення модифікаторів і специфікаторів у реченнєвій структурі, скваліфіковано типологію модифікаторів реченнєвої структури в об’єктивній граматиці.
Taking into account the conceptual foundations of linguistic and social objective and subjective grammar, the main indicators of invariant and variant sentence realization in linguistic and social discursive practices were characterized, the correlation of modifiers and specifiers in a sentence structure was revealed, the typology of sentence structure modifiers in objective grammar was outlined.
Description
Keywords
реченнєва структура, валентність, модифікатор, специфікатор, мовносоціумна об’єктивна граматика, матеріали конференції, sentence structure, valence, modifier, specifier, linguistic and social objective grammar
Citation
Загнітко А. П. Реченнєва структура в об'єктивній граматиці: типологія модифікаторів / Загнітко Анатолій Панасович // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей міжнародної наукової конференції на пошану пам'яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства. - Київ : НаУКМА, 2020. - С. 37-40.