Modeling of concept linguocognitive structure

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Іванченко, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article deals with the concept structure modeling. Linguocognitive structure of the concept is described as a linguistic formation characterized by a field structure. Ways of concept field core, basic layer and periphery distinguishing are figured out.
У статті розглянуто моделювання структури концепту. Лінгвокогнітивна структура концепту, описується як мовне утворення, для якого характерна польова структура. Визначено способи визначення ядра, базового прошарку та периферії концептополя.
Description
Keywords
concept, cognition, semantic structure, actualization, metaphor, conference materials, концепт, пізнання, семантична структура, актуалізація, метафора
Citation
Іванченко М. Ю. Modeling of concept linguocognitive structure / Іванченко Марія Юріївна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей міжнародної наукової конференції на пошану пам'яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства. - Київ : НаУКМА, 2020. - С. 55-57.