Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні

Permanent URI for this collection

Центр здійснює освітню, наукову діяльність і об'єднує науково-педагогічних та наукових працівників, докторантів, аспірантів, студентів та практиків у сфері запобігання і протидії корупції. Метою діяльності Центру є проведення міждисциплінарних наукових досліджень, навчання у сфері запобігання та протидії корупції, запровадження короткострокових і довгострокових міждисциплінарних практично орієнтованих програм підготовки фахівців для ефективного управління та розбудови держави в Україні. Центр сприяє поєднанню наукової та освітньої роботи, впровадженню результатів наукових досліджень у навчальний процес та практичну діяльність у сфері запобігання і протидії корупції.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 39
 • Item
  Взаємозв’язок культури викривання і умов для викриття в органах виконавчої влади України: резюме
  (2022) Лось, Аліна; Мамедбекова, Марія; Халімовський, Артем
  Це наукове дослідження присвячено проблематиці взаємозв’язку культури викривання і умов для викриття та їх застосуванню в органах виконавчої влади України. У дослідженні розглядається еволюція розвитку культури викривання у різних країнах та вивчається успішність застосування різних інструментів викривання в українському контексті після ухвалення законодавства про захист викривачів.
 • Item
  Взаємозв’язок культури викривання і умов для викриття в органах виконавчої влади України
  (2022) Лось, Аліна; Мамедбекова, Марія; Халімовський, Артем
  Це наукове дослідження присвячено проблематиці взаємозв’язку культури викривання і умов для викриття та їх застосуванню в органах виконавчої влади України. У дослідженні розглядається еволюція розвитку культури викривання у різних країнах та вивчається успішність застосування різних інструментів викривання в українському контексті після ухвалення законодавства про захист викривачів.
 • Item
  Relationship between the culture of whistleblowing and the conditions for exposing corruption in the state executive bodies of Ukraine
  (2022) Los, Alina; Mamedbekova, Mariia; Khalimovskyi, Artem
  This research is devoted to the relationship between the culture of whistleblowing and the conditions for exposing corruption and their application in the executive authorities of Ukraine. The study examines the evolution of whistleblowing culture in different countries and examines the success of different whistleblowing tools in the Ukrainian context after the adoption of legislation on the protection of whistleblowers.
 • Item
  Business and whistleblowers: a study of the current state of the introduction of the reporting system in private companies in Ukraine
  (2022) Biletskyi, Andrij
  The research is devoted to the analysis of the state of implementation of the reporting system in private companies in Ukraine. The paper examines the answers of respondents from private companies on the motivation (non) implementation of the reporting system, the design of such system, the results of the functioning of the reporting system, and the role of the reporting system in building a proper corporate culture in their companies.
 • Item
  Бізнес та викривачі: дослідження поточного стану впровадження системи повідомлення в приватних компаніях України
  (2022) Білецький, Андрій
  Наукове дослідження присвячено аналізу стану впровадження системи повідомлення в приватних компаніях України. У роботі досліджено відповіді респондентів-представників приватних компаній щодо мотивації (не) впровадження системи повідомлення, побудови такої системи, результатів функціонування системи повідомлення, ролі системи повідомлення в побудові належної корпоративної культури в їх компаніях.