Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні

Permanent URI for this collection

Центр здійснює освітню, наукову діяльність і об'єднує науково-педагогічних та наукових працівників, докторантів, аспірантів, студентів та практиків у сфері запобігання і протидії корупції. Метою діяльності Центру є проведення міждисциплінарних наукових досліджень, навчання у сфері запобігання та протидії корупції, запровадження короткострокових і довгострокових міждисциплінарних практично орієнтованих програм підготовки фахівців для ефективного управління та розбудови держави в Україні. Центр сприяє поєднанню наукової та освітньої роботи, впровадженню результатів наукових досліджень у навчальний процес та практичну діяльність у сфері запобігання і протидії корупції.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 39
 • Item
  Взаємозв’язок культури викривання і умов для викриття в органах виконавчої влади України: резюме
  (2022) Лось, Аліна; Мамедбекова, Марія; Халімовський, Артем
  Це наукове дослідження присвячено проблематиці взаємозв’язку культури викривання і умов для викриття та їх застосуванню в органах виконавчої влади України. У дослідженні розглядається еволюція розвитку культури викривання у різних країнах та вивчається успішність застосування різних інструментів викривання в українському контексті після ухвалення законодавства про захист викривачів.
 • Item
  Взаємозв’язок культури викривання і умов для викриття в органах виконавчої влади України
  (2022) Лось, Аліна; Мамедбекова, Марія; Халімовський, Артем
  Це наукове дослідження присвячено проблематиці взаємозв’язку культури викривання і умов для викриття та їх застосуванню в органах виконавчої влади України. У дослідженні розглядається еволюція розвитку культури викривання у різних країнах та вивчається успішність застосування різних інструментів викривання в українському контексті після ухвалення законодавства про захист викривачів.
 • Item
  Relationship between the culture of whistleblowing and the conditions for exposing corruption in the state executive bodies of Ukraine
  (2022) Los, Alina; Mamedbekova, Mariia; Khalimovskyi, Artem
  This research is devoted to the relationship between the culture of whistleblowing and the conditions for exposing corruption and their application in the executive authorities of Ukraine. The study examines the evolution of whistleblowing culture in different countries and examines the success of different whistleblowing tools in the Ukrainian context after the adoption of legislation on the protection of whistleblowers.
 • Item
  Business and whistleblowers: a study of the current state of the introduction of the reporting system in private companies in Ukraine
  (2022) Biletskyi, Andrij
  The research is devoted to the analysis of the state of implementation of the reporting system in private companies in Ukraine. The paper examines the answers of respondents from private companies on the motivation (non) implementation of the reporting system, the design of such system, the results of the functioning of the reporting system, and the role of the reporting system in building a proper corporate culture in their companies.
 • Item
  Бізнес та викривачі: дослідження поточного стану впровадження системи повідомлення в приватних компаніях України
  (2022) Білецький, Андрій
  Наукове дослідження присвячено аналізу стану впровадження системи повідомлення в приватних компаніях України. У роботі досліджено відповіді респондентів-представників приватних компаній щодо мотивації (не) впровадження системи повідомлення, побудови такої системи, результатів функціонування системи повідомлення, ролі системи повідомлення в побудові належної корпоративної культури в їх компаніях.
 • Item
  Науково-практичний коментар законодавства України "Про захист викривачів корупції"
  (РЕД ЗЕТ, 2021) Білецький, Андрій; Деркач, Сергій; Калітенко, Олександр; Карпова, Олена; Луцик, Василь; Нестеренко, Оксана; Нестеренко, Оксана; Луцик, Василь
  Видання присвячене аналізу існуючого національного законодавства у сфері захисту викривачів корупції. У коментарі розглянуто різноманітні питання, які висвітлюють правовий статус викривача, основи його державного захисту; діяльність викривачів корупції у різних типах процесів: цивільному, адміністративному та кримінальному; основні права та гарантії захисту викривачів корупції, передбачені законодавством.
 • Item
  Громадянське суспільство vs. корупція в Україні
  (Дух і Літера, 2021) Бадер, Макс; Гус, Оксана; Лось, Аліна; Мамедбекова, Марія; Мелешевич, Андрій; Нестеренко, Оксана; Хамбекова, Крістіна
  Цю книгу присвячено дослідженню ролі антикорупційних громадських організацій в Україні, вивченню топології діяльності антикорупційного активізму в регіонах України. Головна увага зосереджується на дослідженні типів антикорупційних неурядових організацій, методів роботи та особливостей і причин ефективності або неефективності їхньої діяльності.
 • Item
  Summary of the monitoring report on the implementation of the norms of the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption" in respect of protection of whistleblowers by the central executive bodies and regional state administrations in 2020
  (2021) Nesterenko, Oksana; Bronevytska, Oksana; Biletskyi, Andrij; Los, Alina; Mamedbekova, Mariia; Khalimovslyi, Artem
  This research is devoted to the analysis of the state of implementation by central executive bodies and regional state administrations of the requirements of the Law of Ukraine "On Corruption Prevention" on the development of the whistleblowers protection system in 2020.
 • Item
  Опис методології рейтингування
  (2021) Нестеренко, Оксана; Броневицька, О.; Білецький, Андрій; Лось, Аліна; Мамедбекова, Марія; Халімовський, А.
  Методологія рейтингування і оцінки виконання центральними органами виконавчої влади і обласними державними адміністраціями норм Закону України "Про запобігання корупції" в частині захисту викривачів у 2020 році.
 • Item
  Резюме моніторингового звіту щодо виконання норм Закону України "Про запобігання корупції" в частині захисту викривачів центральними органами виконавчої влади та обласними державними адміністраціями у 2020 році
  (2021) Нестеренко, Оксана; Броневицька, О.; Білецький, Андрій; Лось, Аліна; Мамедбекова, Марія; Халімовський, А.
  Резюме моніторингового звіту наукового дослідження, присвяченого аналізу стану виконання центральними органами виконавчої влади та обласними державними адміністраціями вимог норм Закону України "Про запобігання корупції"щодо побудови ефективної системи захисту викривачів.
 • Item
  Моніторинговий звіт щодо виконання норм Закону України "Про запобігання корупції" в частині захисту викривачів центральними органами виконавчої влади та обласними державними адміністраціями у 2020 році
  (2021) Нестеренко, Оксана; Броневицька, О.; Білецький, Андрій; Лось, Аліна; Мамедбекова, Марія; Халімовський, А.
  Це наукове дослідження присвячено аналізу стану виконання центральними органами виконавчої влади та обласними державними адміністраціями вимог норм Закону України "Про запобігання корупції" щодо побудови ефективної системи захисту викривачів
 • Item
  Правові аспекти введення електронної системи управління кримінальними провадженнями (e-Case Management System) у кримінальний процес щодо корупційних правопорушень : [policy paper]
  (2020) Білецький, Андрій; Цапок, Марина; Нестеренко, Оксана
  Наукове дослідження присвячено аналізу національного законодавства потребам введенням електронної системи управління кримінальними провадженнями (e-case management system) для розслідування (як досудового розслідування, так і судового розгляду) кримінальних корупційних правопорушень, які належать до підслідності НАБУ. У цій роботі автор з'ясовував, чи чи є достатньою наявна нормативно-правова база України та зміни до неї, які пропонуються, для запровадження e-case management system для таких антикорупційних органів як НАБУ, САП та ВАКС. За наслідками дослідження автор дійшов висновку, що впровадження e-case management system для розслідування корупційних правопорушень має бути здійснено шляхом ухвалення відповідного закону, яким буде внесено зміни до законодавства та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання функціонування інституцій-бенефіціарів (НАБУ, САП, ВАКС), кримінального процесуального законодавства та Положення про e-case management system.
 • Item
  Правові аспекти введення електронної системи управління кримінальними провадженнями (e-Case Management System) у кримінальний процес щодо корупційних правопорушень : [наукове дослідження]
  (2020) Білецький, Андрій; Цапок, Марина; Нестеренко, Оксана
  Наукове дослідження присвячено аналізу національного законодавства потребам введенням електронної системи управління кримінальними провадженнями (e-case management system) для розслідування (як досудового розслідування, так і судового розгляду) кримінальних корупційних правопорушень, які належать до підслідності НАБУ. У цій роботі автор з'ясовував, чи чи є достатньою наявна нормативно-правова база України та зміни до неї, які пропонуються, для запровадження e-case management system для таких антикорупційних органів як НАБУ, САП та ВАКС. За наслідками дослідження автор дійшов висновку, що впровадження e-case management system для розслідування корупційних правопорушень має бути здійснено шляхом ухвалення відповідного закону, яким буде внесено зміни до законодавства та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання функціонування інституцій-бенефіціарів (НАБУ, САП, ВАКС), кримінального процесуального законодавства та Положення про e-case management system.
 • Item
  Надання земельних ділянок житловобудівельним/ обслуговуючим кооперативам: допомога нужденним чи корупційна схема? : [аналітичний документ (policy paper)]
  (2020) Гайда, Таїса; Нестеренко, Оксана
  Метою дослідження було виявлення та аналіз корупціогенних факторів у законодавстві, яке регулює процес виділення земельних ділянок для будівництва багатоквартирних житлових будинків у містах - обласних центрах для житлово-будівельних і обслуговуючих кооперативів, практику застосування такого законодавства і пов’язаних з цим корупційних ризиків. За наслідками дослідження його автор дійшла висновку, що стаття 41 Земельного кодексу України, яка передбачає передання земельних ділянок для житлово-будівельних і обслуговуючих кооперативів безоплатно у власність або надання в оренду без проведення земельних торгів, суперечить статті 13 Конституції України, статті 6 Господарського кодексу України та частинам другій, третій статті 134 Земельного кодексу України, де законодавці вказали виключний перелік випадків надання земельних ділянок без проведення земельних торгів. Це дослідження буде корисним для представників законодавчих органів, які дотичні до формування та реалізації державної політики у сфері будівництва, органів місцевого самоврядування, які приймають рішення щодо виділення землі безкоштовно для будівництва багатоквартирних будинків, громадських активістів та журналістів, які займаються розслідуваннями корупційних схем у сфері земельних відносин а також стануть основою для вироблення державних антикорупційних політик.
 • Item
  Проблеми застосування законодавства та корупціогенні фактори у сфері виділення земельних ділянок без земельних торгів для житлово-будівельних та обслуговуючих кооперативів : [policy brief]
  (2020) Гайда, Таїса; Нестеренко, Оксана
  Метою дослідження було виявлення та аналіз корупціогенних факторів у законодавстві, яке регулює процес виділення земельних ділянок для будівництва багатоквартирних житлових будинків у містах - обласних центрах для житлово-будівельних і обслуговуючих кооперативів, практику застосування такого законодавства і пов’язаних з цим корупційних ризиків. За наслідками дослідження його автор дійшла висновку, що стаття 41 Земельного кодексу України, яка передбачає передання земельних ділянок для житлово-будівельних і обслуговуючих кооперативів безоплатно у власність або надання в оренду без проведення земельних торгів, суперечить статті 13 Конституції України, статті 6 Господарського кодексу України та частинам другій, третій статті 134 Земельного кодексу України, де законодавці вказали виключний перелік випадків надання земельних ділянок без проведення земельних торгів. Це дослідження буде корисним для представників законодавчих органів, які дотичні до формування та реалізації державної політики у сфері будівництва, органів місцевого самоврядування, які приймають рішення щодо виділення землі безкоштовно для будівництва багатоквартирних будинків, громадських активістів та журналістів, які займаються розслідуваннями корупційних схем у сфері земельних відносин а також стануть основою для вироблення державних антикорупційних політик.
 • Item
  Проблеми застосування законодавства та корупціогенні фактори у сфері виділення земельних ділянок без земельних торгів для житловобудівельних та обслуговуючих кооперативів : [аналітичне дослідження]
  (2020) Гайда, Таїса; Нестеренко, Оксана
  Метою дослідження було виявлення та аналіз корупціогенних факторів у законодавстві, яке регулює процес виділення земельних ділянок для будівництва багатоквартирних житлових будинків у містах - обласних центрах для житлово-будівельних і обслуговуючих кооперативів, практику застосування такого законодавства і пов’язаних з цим корупційних ризиків. За наслідками дослідження його автор дійшла висновку, що стаття 41 Земельного кодексу України, яка передбачає передання земельних ділянок для житлово-будівельних і обслуговуючих кооперативів безоплатно у власність або надання в оренду без проведення земельних торгів, суперечить статті 13 Конституції України, статті 6 Господарського кодексу України та частинам другій, третій статті 134 Земельного кодексу України, де законодавці вказали виключний перелік випадків надання земельних ділянок без проведення земельних торгів. Це дослідження буде корисним для представників законодавчих органів, які дотичні до формування та реалізації державної політики у сфері будівництва, органів місцевого самоврядування, які приймають рішення щодо виділення землі безкоштовно для будівництва багатоквартирних будинків, громадських активістів та журналістів, які займаються розслідуваннями корупційних схем у сфері земельних відносин а також стануть основою для вироблення державних антикорупційних політик.
 • Item
  Цивільна конфіскація необґрунтованих активів крізь призму захисту права власності : [аналітичний документ (policy paper)]
  (2020) Хутор, Тетяна; Нестеренко, Оксана
  Це наукове дослідження присвячено вивченню української моделі цивільної конфіскації необґрунтованих активів, зокрема питанню щодо забезпечення захисту права власності крізь призму міжнародних стандартів та кращої практики. За наслідками дослідження його автор дійшла висновку, що закріплена в українському законодавстві модель цивільної конфіскації необґрунтованих активів без обвинувального вироку суду відповідає міжнародним стандартам і кращій практиці та не порушує права власності.
 • Item
  Цивільна конфіскація необґрунтованих активів крізь призму захисту права власності : [аналітичне дослідження]
  (2020) Хутор, Тетяна; Нестеренко, Оксана
  Це наукове дослідження присвячено вивченню української моделі цивільної конфіскації необґрунтованих активів, зокрема питанню щодо забезпечення захисту права власності крізь призму міжнародних стандартів та кращої практики. За наслідками дослідження його автор дійшла висновку, що закріплена в українському законодавстві модель цивільної конфіскації необґрунтованих активів без обвинувального вироку суду відповідає міжнародним стандартам і кращій практиці та не порушує права власності
 • Item
  Аналітичне дослідження "Оцінка виконання антикорупційної стратегії: досягнення та проблеми"
  (2017) Марчук, Антон; Нестеренко, Оксана
  Метою цього дослідження була оцінка стану виконання Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки та Державної програми з її реалізації протягом 2015-2016 років; визначення проблем, що залишилися невирішеними або виявляли себе в ході реалізації державної антикорупційної політики; визначення рекомендацій щодо подальших заходів, які варто включити до Антикорупційної стратегії та Державної програми (при її щорічному перегляді) з метою вирішення актуальних проблем.
 • Item
  Assessment of the Anti-Corruption Strategy Implementation: Successes and Challenges
  (2017) Marchuk, Anton; Nesterenko, Oksana
  The purpose of this study was to assess the implementation of the Anti-Corruption Strategy for 2014-2017 and the State Program for its implementation during 2015-2016; identification of problems that remain unresolved or appeared during the implementation of state anti-corruption policy; identification of recommendations for further measures that should be included in the Anti-Corruption Strategy and the State Program (during its annual review) in order to address current issues.